NEA är en av remissinstanserna till “Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om
fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final”.

NEA kommer inte att ge något remissvar då det är svårt att ena alla NEA:s medlemmars åsikter men de som vill kan själva lämna in sitt eget remissvar.
Läs mer om förslaget här:

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final.pdf

Remissinstanser

Bilagor

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange diarienummer Fi2018/01419/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

NEA är en av remissinstanserna till “Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster”. NEA kommer inte att ge något remissvar då det är svårt att ena alla NEA:s medlemmars åsikter men de som vill kan själva lämna in sitt eget remissvar.

Läs mer om förslaget här:

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Fi2018-01435-S2-remissinstanser

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange diarienummer Fi2018/01435/S2 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss, som överlämnas idag (180201).
– Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
I lagrådsremissen föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.
Förslaget genomför EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (2014/55/EU). För att underlätta anpassningen till de nya reglerna förslås kravet gälla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019. Dessutom avser regeringen att ge en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn.

Lagrådsremiss: Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

 

Conny Lindström, Product Manager IM Solutions, Samsung Pay berättar om:

– Samsung Pay
– Mobila betalningar
– Vad är det och hur går det till?
– Hur fungerar det bakom med kopplingar till banker, kortföretag och andra partners?
– Hur ser framtiden ut?

När: 30 maj kl 09.00-10.00

Webinaret är kostnadsfritt för NEA:s medlemmar – tipsa gärna en kollega också!

Anmäl dig här

Välkommen!

SFTI bjuder in till en fördjupningskurs om Peppol och Svehandel. I denna fördjupningskurs kommer vi att gå igenom de olika delarna av PEPPOLs infrastruktur och vilka krav som ställs på operatörer och användare.

Vi kommer också översiktligt gå igenom de meddelandeformat som används i PEPPOL och som benämns PEPPOL BIS. I Sverige ingår de i SFTI Svehandel.

Det är en fördjupningskurs och av mer teknisk karaktär än den kurs om Svehandel och PEPPOL som mer riktar sig till användare i offentlig sektor samt leverantörer av varor och tjänster (denna kurs äger rum den 15 maj i Stockholm, se www.sfti.se ).

 

Tid: Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 09.30 – 16.00. Kaffe serveras från kl.09.00.

Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15,Stockholm.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till er som implementerar PEPPOL och SFTI Svehandels-meddelanden eller planerar att göra det eller som är användare som vill ha mer fördjupad kunskap om PEPPOL.
Kursledare
Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli och Sören Pedersen, Ekonomistyrningsverket.

Mer info och anmälan här

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.