Ledning & styrelse

NEA fungerar sedan många år som ett nav och en naturlig mötesplats för tongivande aktörer verksamma inom området e-affärer.

STYRELSE MED BREDD
NEAs styrelse har en bred representation av aktörer från näringsliv och offentlig verksamhet, från leverantörer till användare.

I styrelsen ingår:

Ordförande:
Anna Elverheim, Accountor Finago AB

Övriga styrelseledamöter:
Mikael Werner, Ericsson
Grazyna Rzeszot, Vattenfall
Stefan Winbo, Strålfors
Patrik Lindmark, Skatteverket
Lars Alm, Fortnox
Anna Nordén, Sovos

Koordinator:
Anna Amgren

Valberedning:
Joakim Billing, Kofax
Georgios Vasiliagos, Crediflow

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.