Ny rapport: 80% e-faktura 2024

Inom Systemleverantörsforum har vi haft en arbetsgrupp som har tagit fram en rapport: “80% e-faktura 2024”.

Med visionen 100% e-faktura hela vägen och målet för NSG&B (Nordic Smart Government & Business) 2024 80% of the invoices sent in the Nordics are digital har arbetsgruppen undersökt förutsättningar för att nå dessa mål. Det saknas officiell statistik hur många fakturor som skickas och tas emot i Sverige idag samt hur stor andel som skickas och tas emot via e-faktura. Detta gör det omöjligt att fastställa måluppfyllnad. Det stod tidigt klart för arbetsgruppen att det är en lång väg fram till 80% och att Sveriges företag måste ta ansvar för en hållbar ekonomi där varje faktura räknas.

Det är varken tekniska förutsättningar eller lagstiftning som står i vägen för ökad användning av e-faktura utan snarare invanda rutiner, gamla sanningar och okunskap. Arbetsgruppen har arbetat med att identifiera vad som motiverar Sveriges företag och offentlig sektor att skicka och ta emot e-fakturor samt vilka hinder som finns idag i Sverige. Arbetsgruppen som bildades bestod av representanter från programleverantörer av ekonomisystem, operatörer, banker och offentlig sektor.

Läs hela rapporten här:

Den 8e december bjuder vi in till ett seminarium och presenterar rapporten,

läs mer om eventet och anmäl dig här.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.