Tips: Ny arbetsgrupp inom SFTI om Peppol BIS e-handel

Tips från SFTI:
En SFTI arbetsgrupp startas upp för Peppol BIS e-handel till stöd för implementering och tolkning av standarden.

Det kommer vara en öppen arbetsgrupp som kommer att finnas som ett fortlöpande stöd för SFTI tekniska kansli och i förlängningen SFTI Beredningsgrupp. Arbetsgruppen ska ta upp frågor relaterade till Peppol såsom meddelande, nätverk/kommunikation etc, som kan behöva behandlas i ett bredare forum än SFTI Tekniska kansli. Det kan vara frågor som kommer från Peppol BIS implementationsgruppen men även från andra kanaler.

 

Läs mer om arbetsgruppen som har kick-off möte den 4/5. Mer information här

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.