NEA:s arbetsgrupper

Inom NEA finns ett flertal arbetsgrupper som driver aktuella och angelägna frågor. Du som medlem är välkommen att delta i arbetet inom respektive grupp.

Ansvarsfördelningen ser ut som följer och du hittar mer information, viktiga dokument, kontaktuppgifter med mera genom att klicka på länkarna.

NATIONELLT FORUM FÖR E-FAKTURA
Inom forumet arbetar vi för att främja en ökad användning av e-fakturering samt utser Sveriges representanter till European Multi Stakeholder Forum on Electronic Invoicing.
Läs mer här>>

OPERATÖRSSAMVERKAN
Arbetsgruppen för Operatörssamverkan är ett initiativ för att skapa en neutral plattform för samverkan på den lokala marknaden mellan olika operatörer av elektroniska meddelanden/processer. Vi arbetar bland annat med samtrafikavtal och adresseringsprinciper.
Läs mer här>>

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.