Vad kostar det?

Vad kostar det?

Avgiften för medlemskap i Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA, består dels av en medlemsavgift till föreningen och dels en så kallad serviceavgift. Medlemsavgiften är densamma för alla medan storleken på serviceavgiften sätts mot bakgrund av företagets eller organisationens  omsättning.

MOMS ELLER ICKE MOMS?
Medlemsavgiften är 500 kronor och momsbefriad. Hur mycket du ska betala i serviceavgift kan du utläsa av tabellen nedan. Servicavgiften är belagd med 25 procent moms och således avdragsgill. Tänk på att användarorganisationer, branschföreningar, intresseföreningar och liknande representerar sina medlemmars totala omsättning. Detsamma gäller en koncern, det är inte moderbolagets omsättning utan koncernens som ligger till grund för hur mycket man ska betala.

Omsättning Medlemsavgift Serviceavgift
< 2 miljoner  500 2 000
2-10 miljoner  500 4 600
10-100 miljoner  500 9 700
100-500 miljoner  500 20 000
> 500 miljoner  500 30 200

 

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.