Forum för Elektronisk Handel

NEA bildade på hösten 2011 ett Nationellt e-fakturaforum för att främja användningen av e-fakturor i Sverige. Bakgrunden var att varje medlemsstat inom EU skulle inrätta nationella forum enligt direktiv från EU Kommissionen och i Sverige fick NEA möjligheten att bilda och driva detta. Inom uppdraget inrymdes representation i motsvarande forum på europeisk nivå som bildats.

EMSFEI (European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing) avslutade sin sista arbetsperiod under 2020 och efter det kommer vi arbeta vidare i vårt svenska e-fakturaforum utan att vara nationell speglingsgrupp till EMSFEI. Under våren 2021 bytte vi namn från Nationellt e-fakturaforum till NEAs Forum för Elektronisk Handel

Hela kedjan från inköp till betalning

Nu kommer vi bredda scoopet och inte bara fokusera på e-fakturor utan se hela kedjan från inköp till betalning. Vi kommer bevaka och arbeta inom områden som digital artikelinformation, e-orders, fortsatt implementering av e-fakturor och digitala kvitton.

Hanna Hjärtinge, Pagero är ordförande i forumet.

Underarbetsgrupp: E-order

I september 2021 startade vi en ny underarbetsgrupp med fokus på att öka användningen av e-order i Sverige.

Vill du vara med och påverka? Du är varmt välkommen med en intresseanmälan till kansli@nea.nu. Vi ser gärna att fler engagerar sig i arbetet och det är angeläget att få med representanter från såväl näringsliv och branschorganisationer som den offentliga sektorn.

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.