Rapporten 80% e-faktura 2024

I NEA har vi haft en arbetsgrupp som har tagit fram en rapport: “80% e-faktura 2024”.

Med visionen 100% e-faktura hela vägen och målet för NSG&B (Nordic Smart Government & Business)
2024 80% of the invoices sent in the Nordics are digital  har arbetsgruppen undersökt förutsättningar för att nå dessa mål. Det saknas officiell statistik hur många fakturor som skickas och tas emot i Sverige idag samt hur stor andel som skickas och tas emot via e-faktura. Detta gör det omöjligt att fastställa måluppfyllnad. Det stod tidigt klart för arbetsgruppen att det är en lång väg fram till 80% och att Sveriges företag måste ta ansvar för en hållbar ekonomi där varje faktura räknas.

Det är varken tekniska förutsättningar eller lagstiftning som står i vägen för ökad användning av e-faktura utan snarare invanda rutiner, gamla sanningar och okunskap. Arbetsgruppen har arbetat med att identifiera vad som motiverar Sveriges företag och offentlig sektor att skicka och ta emot e-fakturor samt vilka hinder som finns idag i Sverige.

Arbetsgruppen som bildades bestod av representanter från programleverantörer av ekonomisystem, operatörer, banker och offentlig sektor.

Här finns rapporten

Presentation av rapporten 8e december i Stockholm

Den 8e december bjuder NEA in till ett seminarium på United Spaces, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm, kl. 12.30-14.30.

Läs mer om eventet och anmäl dig här.

Deltagare i arbetsgruppen:

Gunilla Jaltsén – Visma Spcs Sammankallande
Anna Amgren – NEA Koordinator
Jennie-Ann Karlsson – Visma Spcs
Louise Westberg – Hogia
Erik Toernqvist – SAP
Lars Alm- Fortnox
Henry Arousell – Björn Lundén
Kerstin Wiss Holmdahl – SKR Sveriges Kommun och regioner
Sara Edholm – Bankföreningen (sakkunnig bank)
Henrik Möller – InExchange Factorum AB
Jennie Klaesson – Opus Capita

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.