NEA – given mötesplats för e-affärer

NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer) är en ideell medlemsstyrd intresseorganisation utan vinstintresse. NEA erbjuder en neutral och oberoende mötesplats för alla som är intresserade av eller verksamma inom e-affärer. Vi verkar för att e-affärer ska vara en självklarhet inom alla företag, organisationer och i samhället i stort. Det gör vi genom att sprida information och kunskap, driva frågor kring e-affärer och erbjuda ett nätverk för medlemmarna. Våra värderingar som genomsyrar verksamheten är att vi är:

 • Oberoende
 • Öppna
 • Drivande

Vår strategi är att verka för e-affärer genom:
• Nätverk
• Information & Kunskap
• Påverka & driva frågor inom e-affärer

Vi har drygt 40 direktanslutna medlemmar och 10.000-tals indirekt anslutna medlemmar. Våra medlemmar finns representerade i både näringslivet och offentlig verksamhet, i alla branscher och många intresse- eller branschorganisationer. Bland medlemmarna är många experter inom olika områden av e-affärer, eller användare av e-affärer. Medlemskap är öppet för alla företag och organisationer inom näringsliv, offentlig verksamhet och samhället i stort med intresse för området.

MÅL

Som oberoende branschorganisation är NEAs uppgift att verka för ökad användning av e-affärer, det gör vi genom:

 • Visa på goda exempel
 • Påverkan av harmonisering av infrastruktur och standardisering (nationellt och internationellt)
 • Vara pådrivande när det gäller användandet av standarder och tillämpningar
 • Verka för en infrastruktur som ökar företags och organisationers konkurrenskraft
 • Utökande av möjligheten till branschöverskridande e-affärer
 • Via nätverk främja erfarenhetsutbyte, där medlemmar kan bygga sitt kontaktnät, diskutera och lära av varandra och dela best of practice
 • Information och kunskap där vi sprider nyttan och effekter av e-affärer.
 • Driva frågor om e-affärer för att utveckla, sprida och samordna frågor inom området e-affärer genom våra arbetsgrupper.

NEA ska mot bakgrund av sin breda medlemsbas, vara en stark aktör inom e-affärer. Genom NEAs verksamhet ska fler se ett mervärde i att vara medlemmar i NEA.

 

Läs mer om varför det lönar sig att vara medlem i NEA>>

Här hittar du NEAs medlemmar>>

NEA stadgar_20191024

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.