Operatörssamverkan

I september 2016 blev arbetet med partsutbytet klart!

Sveriges ledande operatörer samarbetar för att öka e-affärer! Arbetsgruppen för Operatörssamverkan är ett initiativ för att skapa en neutral plattform för samverkan på den lokala marknaden mellan olika operatörer av elektroniska meddelanden/processer.

Under NEAs hatt har gruppen Operatörssamverkan under en längre tid arbetat för en modell där parter som kan utväxla elektroniska dokument skall göras tillgängliga mellan operatörer och deras kunder.

Läs mer om bakgrunden till arbetet här

NEA e-Address Exchange Agreement version 1.0.pdf

NEA Svenska Exempel för adressfil ver 1.0

Här finner du

Krav för att delta i NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan:

”Företag som deltar i NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan är medlemmar i NEA och utför kommersiella leveranser av tjänster för att förmedla elektroniska affärstransaktioner mellan olika affärsparter.”

Följande ”principer för samverkan” är fastslagna:

  • Det måste vara frivilligt att delta.
  • Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
  • Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller produkter, bojkotter eller om marknadsandelar.
  • Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande.
  • Möten skall hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
  • Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med juridiskt sakkunnig.
  • De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp utfärdar är bara rekommendationer.
  • Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.
  • Allt som utvecklas måste vara frivilligt att använda.

 

Protokoll

2016

Anteckningar från mötet 160427

2015

Anteckningar från mötet 2015-01-20
Anteckningar från mötet 2015-04-16
Anteckningar från mötet 2015-05-21
Anteckningar från mötet 2015-09-16
Anteckningar från mötet 2015-12-10

2014

Anteckningar från mötet 2014-01-29
Anteckningar från mötet 2014-02-13
Anteckningar från mötet 2014-03-11
Anteckningar från mötet 2014-05-06
Anteckningar från mötet 2014-08-21
Anteckningar från mötet 2014-10-14

2013

Protokoll NEA Operatörssamverkan 130521
Protokoll NEA Operatörssamverkan 130321
Protokoll NEA Operatörssamverkan 130115
Protokoll NEA Operatörslunch 121025
Protokoll NEA Operatörssamverkan 130917

Dokument som arbetsgruppen tidigare har tagit fram är:

 

  • Avtal framtaget av NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan

Övriga dokument:

 

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.