Operatörssamverkan

Sveriges ledande operatörer samarbetar för att öka e-affärer! Arbetsgruppen för Operatörssamverkan är ett initiativ för att skapa en neutral plattform för samverkan på den lokala marknaden mellan olika operatörer av elektroniska meddelanden/processer.

Ordförande i NEA Operatörssamverkan är Henrik Möller, TietoEvry.

Under 2020 lanserades NEA eRegister

Sverige har saknat ett nationellt register för e-adresser. Resultatet har varit svårigheter för sändare och mottagare att hitta varandra vid utbyte av e-fakturor och andra digitala affärsdokument.
– Med NEA eRegister har operatörer, och framgent andra intressenter, en adressbok vilken kommer att underlätta digitaliseringen av affärsdokument avsevärt säger Stefan Winbo, styrelseordförande i NEA eRegister.

Registret har tillkommit på initiativ av svenska operatörer och arbetet har präglats av dialog och samverkan mellan medlemmar inom NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan. Framväxten av en gemensam lösning har varit helt central i utvecklingsarbetet och uppslutningen bland Sveriges operatörer är stor.

Adressinformationen skall kunna vara omfångsrik, lättillgänglig och kunna delas på ett kostnadseffektivt sätt. Ett öppet register kommer att förenkla för operatörer att tillgängliggöra adressinformation digitalt och underlätta e-fakturor och andra elektroniska flöden av affärsdokument mellan aktörer på marknaden.

Den tekniska lösningen har vuxit fram i samarbete med motsvarande register på den finska marknaden tillsammans med TIEKE som är NEAs motsvarighet i Finland.

De operatörer som har medverkat till att etablera NEA eRegister är Apix Messaging, Basware, CGI, Crediflow, InExchange, OpusCapita, Kofax, Logiq, Pagero, PostNord Strålfors, Scancloud, TietoEvry och Visma Proceedo.

Krav för att delta i NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan:

”Företag som deltar i NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan är medlemmar i NEA och utför kommersiella leveranser av tjänster för att förmedla elektroniska affärstransaktioner mellan olika affärsparter.”

Följande ”principer för samverkan” är fastslagna:

  • Det måste vara frivilligt att delta.
  • Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
  • Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller produkter, bojkotter eller om marknadsandelar.
  • Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande.
  • Möten skall hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
  • Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med juridiskt sakkunnig.
  • De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp utfärdar är bara rekommendationer.
  • Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.
  • Allt som utvecklas måste vara frivilligt att använda.

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.