Det lönar sig att vara medlem i NEA

Världen styrs av de som dyker upp

Det finns många goda skäl att bli medlem i NEA. Våra medlemmar är i första hand med för att de vill stödja NEAs verksamhet att verka för att e-affärer ska vara en självklarhet för alla företag, organisationer och i samhället i stort. Därefter kommer information och kunskap, nätverket och möjligheten att påverka och driva utvecklingen inom e-affärer. Vi verkar för att hela branschen ska bli bättre. NEA gör det enklare för de aktörer som är verksamma inom eAffärer. Ju mer man engagerar sig i NEAs verksamhet och arbetsgrupper, desto mer får man ut av det.

ÖKAD KUNSKAP
Genom att engagera sig i NEA kan man vara säker på att alltid ha tillgång till nyheter och information inom området e-affärer. NEA är en branschöverskridande organisation och medlemmarnas förgreningar ut i olika myndigheter, företag och organisationer säkerställer ett relevant och intressant nyhetsflöde. Vi tar del av varandras erfarenhet, gör utredningar, tar fram rapporter och verktyg, diskuterar aktuella frågeställningar, rapporterar om status från olika nationella och internationella samarbeten, vi löser upp knutar och delar med oss av goda exempel på e-affärer. Som en medlem nyligen uttryckte det ”Jag lär mig alltid något nytt när vi träffas, varje gång!”.

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
NEA är ofta en remissinstans i olika frågor gällande eAffärer, vi tar fram avtal som blir de facto standard och vi driver olika nationella e-affärs-frågor. Det är genom sina medlemmar som NEA blir en stark aktör och en viktig röst. NEA är den neutrala mötesplatser för alla parter inom e-affärer och du har därför alla möjligheter att föra fram och driva de frågor som medlemmarna finner intressanta och relevanta.

NÄTVERKA
Det är i interaktion med andra som det börjar hända saker. Genom NEA får du ett unikt nätverk av andra som också är engagerade inom området e-affärer. NEA erbjuder seminarieverksamhet, webinar, medlemsmöten och informella träffar som ger dig som medlem möjlighet att få nya kontakter, inspiration, samt att utöka ditt nätverk. Genom NEA har många nya samarbeten initierats, kunder hittats och konflikter lösts.

Vill du komma i kontakt med någon av NEAs medlemmar och höra varför de tycker att det är värt att engagera sig i NEA?

Då kan du kontakta oss på kansli@nea.nu

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.