Medlemsundersökning 2023

Vi har gjort en undersökning bland NEAs medlemmar för att se vad de tycker om sitt medlemskap och för att få tips om hur vi kan förbättra vår verksamhet. Det var glädjande att se hur många som direkt svarade på enkäten och delade med sig av sina åsikter och tips.

Så här blev resultatet av undersökningen

82% är nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap i NEA!

87% tycker att de ligger på en lagom engagemangsnivå i NEA.

Så här kan NEA förbättras:

32% sa: Erbjuda fler möjligheter att nätverka

50% sa: Mer kunskapsförmedling, webinar/seminarier

45,5% sa: Driva olika frågor inom e-affärer

32% sa: Ta fram olika rapporter

36% sa: Lyfta e-affärsfrågor i flera kanaler

 

Vi har också fått in många bra förslag på webinar och föreläsningar, tack alla ni som medverkade!

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.