Remiss: Nya regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

NEA är en av remissinstanserna till “Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om
fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final”.

NEA kommer inte att ge något remissvar då det är svårt att ena alla NEA:s medlemmars åsikter men de som vill kan själva lämna in sitt eget remissvar.
Läs mer om förslaget här:

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final.pdf

Remissinstanser

Bilagor

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange diarienummer Fi2018/01419/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.