Lönsamhetskalkyl

254004

E-affärer i kronor och ören

e-affärer medför affärsvärde i form av sänkta kostnader, ökade intäkter och stärkta kund- och leverantörsrelationer. NEA uppmanar alla företag och organisationer att räkna på vad automatiserade affärsprocesser innebär för verksamheten, både innan man inför e-affärer och efter, för att följa upp ROI. För att få en uppfattning om vad det innebär för dig i kronor och ören kan du använda vår lönsamhetskalkyl nedan. Lägg in dina egna siffror och laborera med de olika värdena.

Tänk på att kalkylens resultat är på en övergripande nivå och att uträkningarna inte kan ta hänsyn till alla specifika parametrar. Kalkylen bygger på erfarenhet från en mängd företag men NEA kan inte ge garantier för att resultatet är applicerbart på alla tänkbara verksamheter. Se den som en fingervisning och en möjlighet att få input till egna beräkningar.

Lönsamhetskalkyl Kundfakturor

*Det totala antalet kundfakturor som ditt företag skickar varje år, inklusive kreditfakturor.

*Man kan inte skicka alla kundfakturor elektroniskt direkt. Ofta börjar man med några av de större kunderna för att sedan succesivt utöka antalet i takt med att fler kunder kan och vill ta emot e-fakturor. Under denna punkt anger du därför det årliga antal fakturor som du tror att ditt företag kommer att kunna skicka elektroniskt till era kunder.

0SEK

Beräknad besparing med elektronisk kundfakturahantering:

*Erfarenhetsmässigt brukar man räkna med en besparing om minst 10 kr per kundfaktura som skickas elektroniskt. Det avser minskade kostnader för distribution, papper och kuvert samt en enklare hantering.

*Man kan inte skicka e-fakturor till alla kunder från början. Under denna punkt anger du därför den mängd fakturor som motsvarar det antal fakturor som blir kvar. I stället för att hantera dem på traditionellt sätt med egen utskrift och hantering, räknar vi med att ditt företag skickar dem i filformat till en extern utskriftstjänst för mer rationell utskrift, hantering och distribution.

0SEK

Beräknad besparing med extern utskrift av kundfakturor:

*Genom att skicka de fakturor som kunderna inte kan ta emot elektroniskt kan man spara minst 3 kr/faktura genom att skicka dem till en extern s.k. printtjänst.

Total besparing

0SEK

Total besparingspotential

 

Till NEA:s detaljerade lönsamhetskalkyl>>

 

Nyckeltal vid elektroniska affärer>>

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.