E-order

Har du krav på e-order från dina kunder eller leverantörer?
Eller vill du se vilka fördelar e-order kan medföra för er verksamhet?

Inom NEA har vi sett ett ökat intresse för e-handel och automatisering av hela handelsflödet från order till betalning. Fler och fler ställer krav på e-order och man har sett nyttan med ett förenklat handelsflöde. För att bibehålla sin konkurrenskraft och samtidigt kunna räkna hem effektiviseringsvinster är det många som har implementation av e-order högt upp på sin to-do. Hur går man tillväga och vad är de största fördelarna? Det har vi inom NEA sammanställt här.

Den här analysen är framtagen av NEAs arbetsgrupp e-order. NEA är ett neutralt och oberoende nätverk där bland annat systemleverantörer och operatörer samverkar för ökad digitalisering i Sverige. 

Kravställning eller drivkraft?

Det kan finnas olika sorters krav och drivkrafter till att börja med e-order:

– Krav på elektronisk handel finns i upphandlingen
– Krav på att priskatalog utbytes (E-katalog eller Punch Out)
– Krav att nyttja webbutik för orderläggande
– Möjligheten att automatisera
– Standarder förenklar processen


Bilden visar hur ett vanligt orderflöde kan se ut mellan Kund och Leverantör och nedan följer ett exempel på beställning av produkter.
Exempel:
1. Leverantör delar sin produktkatalog med kund
2. Kund beställer produkter genom all lägga en Order
3. Leverantören bekräftar produkternas tillgänglighet via Ordersvar
4. Leveransaviseringen bekräftar produkternas leverans
5. Fakturan baseras på de produkter som levererats till kunden

Fördelar -skicka eller ta emot en elektronisk order

Fördelar för dig som är kund

– Sparar tid då du kan lägga ordern i ditt eget system, order kan läggas på tid anpassad efter verksamhet
– Skapar avtalstrohet när ett avtal ligger till grund för beställning
– Kan ge samordningsvinster genom att samla order till samma leverantör, för att samordna leveranser eller att göra en större beställning istället för många små beställningar
– Skapar förutsättning att få bättre innehåll returnerat i ordersvar, leveransavisering och faktura
– Ökad spårbarhet på beställningen
– Bättre kontroll över beställda produkter och möjliggör avtalsuppföljning
– Effektiv fakturakontroll mot order
– Förbättrad rapportering och korrekt statistik

Fördelar för dig som är leverantör

– Sparar tid då du tar emot ordern utan manuella processer
– Mindre miljöpåverkan
– Om kunden har samordnat beställningen kan leverantören samordna leveransen till kund.
– Fakturan skapas utifrån beställningen och levererade produkter. Rätt data ger korrekt fakturering
– Spårbarhet i systemet
– Förbättrad rapportering och korrekt statistik

Hur kommer man igång med e-order i sin verksamhet?

Börja med att undersöka möjligheterna med e-order med din befintliga systemleverantör eller operatör! Det är rekommendationen som  NEAs arbetsgrupp kommit fram till. Vidare har vi tagit fram de fördelar som finns med e-order, både för den som är kund och för leverantören.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.