Systemleverantörsforum

Sverige har en digitaliseringsstrategi där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Offentliga myndigheter t.ex. Skatteverket vill förenkla vardagen för små och medelstora genom att använda data, digitalisering och öppna API:er. Men allt det här behöver växa fram genom samverkan och vi på NEA såg ett behov av ett forum där systemleverantörer och myndigheter har en dialog för att bygga framtidens digitaliserade ekosystem. Det är bakgrunden till Systemleverantörsforum som startade under 2019-2020.
Gunilla Jaltsén, Visma Spcs, är ordförande i forumet.


Från uppstartsmötet 190905 i Skatteverkets lokaler.

Systemleverantörsforum startade under 2019 men tog fart under 2020. I början av 2021 startades underarbetsgruppen;
“80% e-faktura 2024” – sammankallande är Gunilla Jaltsén, Visma Spcs

Arbetsgruppen har identifierat vad som motiverar Sveriges företag och offentlig sektor att skicka och ta emot e-fakturor samt vilka hinder som finns idag i Sverige och sammanställt det i en rapport.

Läs hela rapporten här


Arbetsgruppen har bestått av representanter från programleverantörer av ekonomisystem, operatörer, banker och offentlig sektor.

Inom Systemleverantörsforum arbetar vi också nära med Nordic Smart Government & Business (NSG&B) för att se hur vi genom samverkan kan nå de svenska målen inom NSG&B. I norden samarbetar man inom initiativet Nordic Smart Government där man har som vision att förenkla vardagen för små och medelstora nordiska företag samtidigt som man skapar tillväxt genom att använda data, digitalisering och automatisering mer effektivt och innovativt. Målet är att 2027 ha skapat ett digitalt ekosystem för finansiell information. I ekosystemet utbyter små och medelstora företag i realtid och på ett säkert sätt ekonomisk data mellan varandra och med myndigheter.

I Sverige genomförs arbetet i en nära myndighetssamverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån.

Det är stor uppslutning till forumet både från systemleverantörer, operatörer och myndigheter. Bland deltagarna ser vi representanter från:
Bizzdo, Björn Lundén, Bolagsverket, CGI, DIGG, FAR, Fortnox, Hogia, iCore, InExchange, Kofax, OpusCapita, SCB, Skatteverket, SKR, SRF-konsult, Strålfors, Swedishbankers, TietoEvry, Visma

Vill ni vara med i forumet? Kontakta Anna Amgren, koordinator på NEA; anna.amgren@nea.nu

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.