Publikationer

NEA producerar årligen publikationer, dels inom de olika arbetsgrupperna men också inom för ämnet specifika projektgrupper. Nedan hittar du merparten av de senaste publikationerna samlade, några med en kort kommentar gällande upphov och bakgrund.

Rapporten 80% e-faktura 2024

Framtagen av arbetsgrupp inom Systemleverantörsforum 221124.

NEA_Arkivering av e_fakturor_typfall_2018
Framtaget av NEAs Operatörssamverkan / Arbetsgrupp Arkivering 181018

E-fakturavägar, PDF för läsning på skärmen

E-fakturavägar, PDF för utskrift, (utskriftsanvisning)

 

Neas kommunikationsavtal

NEA:s- kommunikationsavtal  – mallavtal för parter som bedriver e-affärer.  Avtalet består dels av allmänna villkor med juridik, dels en teknisk bilaga, en mall där man fyller in praktiska och tekniska uppgifter.

Allmänna bestämmelser

Teknisk bilaga

Handledning Teknisk bilaga

En guide om juridiken för eAffärer – guide som även fungerar som ett uppslagsverk och en checklista.

Bilagor till e-fakturor ver 1.0

NEA:s Vägledning för tredjepartsavtal – vägledning att använda för tredjepartsavtal vid leverans av tjänster inom e-affärer.

NEA vägledning tredjepartsavtal

NEA E-Communication Agreement (English)

 

Nyckeltal vid elektroniska affärer

Bilagor till e-fakturor version 1.0

NEA:s arbetsgrupp för Handel och Logistik har tagit fram rapporten “Bilagor till elektroniska fakturor”. För vissa sammanhang och typer av fakturor är det vanligt att man bifogar olika underlag till sina fakturor. När faktureringen ska ske elektroniskt ska man även hantera bilagorna på ett lämpligt sätt och där finns det flera olika alternativ. Rapporten går igenom vilka metoder som finns och redovisar för- och nackdelar.

Definitioner i samband med e-faktura

Introduktion självfakturering

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.