Presentationen: Arkivering av e-fakturor

I arbetsgruppen Arkivering under Operatörssamverkan har vi gjort ett gediget arbete med att ta fram olika typfall av hur arkivering av e-fakturor går till. Vi har haft arbetet på remiss hos SFTI, ESV, SKL, Bokföringsnämnden, Bankföreningen, Skatteverket, Arkivnämnden och FAR och de har sett över arbetet även om man inte har kunnat sätta sin stämpel “godkänt av” på materialet.

Idag 181018, presenterade Leif Forsman (fd. CGI) materialet och nu lägger vi ut det här på NEA:s hemsida.

NEA_Arkivering av e_fakturor_typfall_2018

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.