Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniskatjänster

NEA är en av remissinstanserna till “Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster”. NEA kommer inte att ge något remissvar då det är svårt att ena alla NEA:s medlemmars åsikter men de som vill kan själva lämna in sitt eget remissvar.

Läs mer om förslaget här:

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Fi2018-01435-S2-remissinstanser

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange diarienummer Fi2018/01435/S2 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.