Ny handledning från SFTI

SFTI (Single Face to Industry) gav 2007 ut ”Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering”1, inom ramen för sitt arbete med att främja elektronisk handel i offentlig sektor. Syftet med handledningen var att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer när offentliga organisationer går över till e-fakturering, samt att underlätta deras hantering av e-fakturor.
SFTI har nu uppdaterat handledningen mot bakgrund av såväl den tekniska utvecklingen som ändringar i lagstiftning och regelverk. Bakom SFTI står i dag Ekonomistyrningsverket (ESV), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten.
Elektronisk fakturering i den offentliga sektorn – rättsregler att beakta

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.