Från NEAs arbetsgrupp e-order

Vilka fördelar finns det med e-order?

NEAs arbetsgrupp har arbetat fram vilka fördelar det finns med e-order, både för leverantörer och kunder. Vi har också gjort en checklista på hur man kommer igång.

Läs mer om arbetet kring e-order här.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.