E-affärer förenklar i alla led

Vad är e-affärer?

Elektroniska affärer är ett samlingsnamn för en rad olika koncept och möjligheter som syftar till att förenkla handel, transaktioner samt affärsprocesser genom att använda moderna system- och kommunikationslösningar. Det inkluderar elektronisk handel, e-kommunikation, EDI, webbtjänster, portaler, mobila lösningar och mycket annat. Ibland kallas det B2B, Business to Business, eller e-kommunikation mellan företag.

EFFEKTIVT OCH LÖNSAMT
Det finns många fördelar med e-affärer:

 • Det är betydligt enklare att söka efter en specifik vara eller tjänst
 • Det är smidigare att göra jämförelse
 • Ökad grad av automatisering leder till snabbare affärer
 • Kundnyttan förbättras
 • Antalet felkällor minskas genom att information kan återanvändas
 • Det blir effektivare att genomföra upphandlingar
 • Transparensen blir större vilket i sin tur kan leda till sänkta kostnader

SNABB UTVECKLING
Att handla varor och tjänster på nätet blir allt vanligare för framför allt privatpersoner men även för företag. Via portaler kan kunder göra jämförelser mellan olika varor och tjänster och offentliga förvaltningar kan på ett enkelt och effektivt sätt nå ut med viktig information till medborgarna.

ATT KOMMA IGÅNG
Du som står i begrepp att införa e-affärer, ju mer förberedda ni är desto smidigare bli övergången. För att underlätta implementeringen har NEA tagit fram en checklista:

 • Gör en kort förstudie för att utreda förutsättningar, både ekonomiskt och tekniskt
 • Se över vilka standarder, tillämpningar och lösningar som är praxis i den egna branschen och omvärlden
 • Undersök vilka möjligheter som finns i det egna affärssystemet
 • Engagera företagets ledning samt marknads- och inköpsavdelningar
 • Se till att e-affärer utvecklas för att stödja företagets affärsstrategier
 • Sätt upp mål och följ upp dem
 • Tag gärna införandet i etapper för att kunna visa på resultat
 • Undersök om det finns juridiska frågor att lösa, t.ex. anpassning av affärsavtal och att upprätta särskilda överföringsavtal
 • Undersök hur driften av eHandelsystemet ska skötas. I många fall kan det vara värt att lägga ut det på ett externt bolag och köpa det som en tjänst
 • Se till att avtal med teknikleverantörer fastställer rimliga krav på tillgänglighet, inställelsetid och tid för felrättning

GUIDE TILL E-FAKTURERING

Ibland är det lättast att komma igång med e-fakturering och sen fortsätta med ett större EDI-flöde. NEA har tagit fram en guide “E-fakturavägar – vad innebär e-fakturering” som beskriver vad e-fakturering innebär, och vad som är bra att tänka på innan man väljer en e-fakturalösning.

I PDF-format för läsning på skärm:

Omslag_150

I PDF-format för utskrift:

Omslag_150

Utskriftsanvisning

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.