Bakgrund & Historik

För drygt två decennier sedan var arbetet med att införa elektroniska affärer ännu i sin linda. Redan då fanns ett behov av att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för företag och organisationer att välja e-affärer.

NYA TIDER
Utvecklingen har gått snabbt framåt. Från att till en början fokusera på interna processer till att etablera relationer och realtidsbaserad kommunikation mellan olika företag, inom och utanför den egna branschen. En utveckling som tydligt visar på att det krävs gemensamma standarder, liksom en fungerande infrastruktur för kommunikationsteknik, säkerhet, juridik och avtal.

EFFEKTIV OCH SNABBFOTAD
Det är mot denna bakgrund som Nätverket för elektroniska affärer, NEA, bildades. NEA tog vid där GEA, Gemenskapen för elektroniska affärer slutade. På samma sätt som GEA en gång byggde vidare på erfarenheter från EDI-föreningen i Sverige, EDIS. En förändrad verklighet påverkar en organisations arbetssätt. Allt för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation, samtidigt som arbetet  fördjupats och breddats för att möta dagens behov.

 

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.