Deloitte har tagit fram en rapport om trender inom digital rapportering som beskriver vad som händer både inom Sverige, europa och globalt. Rapporten presenterades på seminarium hos Svenskt Näringsliv.

This report is the result of an assignment to Deloitte Sweden to provide an overview over some current trends in digital reporting from businesses to governments, with the aim is to create a platform for a deepened and more initiated discussion of possible future pathways.

The report shows that digital reporting requirements seldom derive from one single driver. Improving tax collection capabilities is an important motivator in many jurisdictions, but the ground for digitalization of reporting requirements does not necessarily have to be associated with the collection of tax. Simplification and release of administrative burden for in particular SME:s are also important drivers. Digitalization is for example seen as a key instrument to implement the once-only principle (TOOP), meaning that business entities should only have to report a particular piece of information once to the government.

Läs hela rapporten här.

Kairos Future, FAR, Skatteverket, Bolagsverket och iTeam har tagit fram rapporten ”Original och verifikationer i en digital värld – pilot och sex lösningar med blockkedjeinspirerad teknik”.

Sex områden lyfts i projektet:

 1. Pilot och lösning säkra digitala kvitton
 2. Nästan färdig pilot säkra fakturor
 3. Fullmakter som gäller hos många olika parter
 4. Behörigheter att företräda en organisation
 5. Personalliggare
 6. Inlämning av företagsuppgifter till myndigheter
 7. Längst har man kommit när det handlar om processerna runt digitala kvitton och fakturor. I det första fallet finns en färdig pilot framtagen och i det andra är en pilot på gång. I grunden använder man sig av blockkedjeinspirerad teknik och syftet är att säkerställa att informationen är säker och inte går att manipulera.

Du kan ta del av rapporten här på FAR:s hemsida.

Nu bjuder NEA tillsammans med projektet Nordic Smart Government (Bolagsverket m.fl.) in till det första uppstartsmötet den 5:e september för att vara den neutrala plattform där samverkan och utbyte kan ske.

Syftet med uppstartsmötet är att dels skapa en större förståelse om Nordic Smart Government och vilken påverkan det kan få för berörda intressenter samt dels att tillsammans planera formerna för framtida utveckling och samverkan.

Läs mer om bakgrunden till arbetsgruppen och uppstartsmötet här:
https://www.nea.nu/event/uppstartsmote-mellan-systemleverantorer-och-myndigheter/

När: 190905 kl. 13-16
Var: Skatteverket, Solna Strandväg 22

Anmälan: Anna Amgren, Koordinator NEA, 0709-716 222, anna.amgren@nea.nu

Efter vårt webinar om Digitala kvitton som Lennart Strandberg från Findity höll kom det upp ett antal frågor.

Här är Q&A:

Hur ser lagen på digital kvitton?

Är det att likställa med ett papperskvitto? När det gäller E-fakturor är det ju tyvärr så att lagen inte likställer detta vad gäller lagring osv.
Ett digitalt kvitto är att likställa med ett papperskvitto enligt Skatteverkets förtydligande “Skatteverkets information om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister” från 2012.

Är ”adressen” för kvittomottagaren kopplat till betalmedlet eller måste man vara med i en ”kundklubb”?
Vi kommer att stödja 4st identifierare; 

  • Personnummer
  • Verifierad email
  • Verifierat telefonnummer
  • Kort-tokens (identifiering via kort)

Är det bara Kivra/Findity som distribuerar ut dessa kvitto i ett ”eget nät” eller bygger det på öppna flexibla lösningar?
Det är Kivra/Findity som distribuerar ut kvittot i sitt eget nätverk. 

Kostnader. Är det handlarna som tar kostnaden för att distribuera de digitala kvittona? Eller både och?Kvittoutställaren betalar en avgift om 2-10 öre per kvitto (baserat på volym) som distribueras till en användare. 

Hur är tanken att funktioner för kvitto ska vara i Kivra, konsumenten har andra alternativ att betala/handla på som Klarna, Swish med flera och har svårt att få en enhetlig överblick. I Spara kvitton appen finns andra värdeskapande funktioner för konsumenten, är tanken samma för Kivra?
Alla kvitton kommer att samlas i Kivra, oavsett betalmedel, så länge som kvittoutställaren är ansluten till tjänsten och att konsumenten har aktiverat tjänsten för kvitton i Kivra.

Om du är kassasystemsleverantör, är Finditys plattform den enda vägen in till Kivra och konsumentens låda för Digitala kvitton?
Ja.

Kommer externa reseräkningssystem också kunna ta del av kvittot från Kivra eller är det endast CompanyExpense
Externa reseräkningssystem kommer att kunna ta del av kvitton från Kivra. 

I arbetsgruppen Arkivering under Operatörssamverkan har vi gjort ett gediget arbete med att ta fram olika typfall av hur arkivering av e-fakturor går till. Vi har haft arbetet på remiss hos SFTI, ESV, SKL, Bokföringsnämnden, Bankföreningen, Skatteverket, Arkivnämnden och FAR och de har sett över arbetet även om man inte har kunnat sätta sin stämpel “godkänt av” på materialet.

Idag 181018, presenterade Leif Forsman (fd. CGI) materialet och nu lägger vi ut det här på NEA:s hemsida.

NEA_Arkivering av e_fakturor_typfall_2018

Från CEF Digital  > Success Stories

Finland is a best practice example of the future of eInvoicing. By introducing eInvoicing in the last decade, the Finnish State Treasury confirms that today, over ninety per cent of invoices are electronic, up from eight per cent in the early 2000’s. By utilising Artificial Intelligence (AI), Finland aims to achieve one-hundred per cent eInvoicing, and that invoices will not only be electronic but that they will be processed automatically too. Finland’s story illustrates the future of eInvoicing and that electronic invoicing is only the beginning of your CEF journey.

Läs hela artikeln här

SFTI (Single Face to Industry) gav 2007 ut ”Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering”1, inom ramen för sitt arbete med att främja elektronisk handel i offentlig sektor. Syftet med handledningen var att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer när offentliga organisationer går över till e-fakturering, samt att underlätta deras hantering av e-fakturor.
SFTI har nu uppdaterat handledningen mot bakgrund av såväl den tekniska utvecklingen som ändringar i lagstiftning och regelverk. Bakom SFTI står i dag Ekonomistyrningsverket (ESV), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten.
Elektronisk fakturering i den offentliga sektorn – rättsregler att beakta

 • 1
 • 2
 • 7

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.