Inom Systemleverantörsforum har vi haft en arbetsgrupp som har tagit fram en rapport: “80% e-faktura 2024”.

Med visionen 100% e-faktura hela vägen och målet för NSG&B (Nordic Smart Government & Business) 2024 80% of the invoices sent in the Nordics are digital har arbetsgruppen undersökt förutsättningar för att nå dessa mål. Det saknas officiell statistik hur många fakturor som skickas och tas emot i Sverige idag samt hur stor andel som skickas och tas emot via e-faktura. Detta gör det omöjligt att fastställa måluppfyllnad. Det stod tidigt klart för arbetsgruppen att det är en lång väg fram till 80% och att Sveriges företag måste ta ansvar för en hållbar ekonomi där varje faktura räknas.

Det är varken tekniska förutsättningar eller lagstiftning som står i vägen för ökad användning av e-faktura utan snarare invanda rutiner, gamla sanningar och okunskap. Arbetsgruppen har arbetat med att identifiera vad som motiverar Sveriges företag och offentlig sektor att skicka och ta emot e-fakturor samt vilka hinder som finns idag i Sverige. Arbetsgruppen som bildades bestod av representanter från programleverantörer av ekonomisystem, operatörer, banker och offentlig sektor.

Läs hela rapporten här:

Den 8e december bjuder vi in till ett seminarium och presenterar rapporten,

läs mer om eventet och anmäl dig här.

Tips från SFTI:
En SFTI arbetsgrupp startas upp för Peppol BIS e-handel till stöd för implementering och tolkning av standarden.

Det kommer vara en öppen arbetsgrupp som kommer att finnas som ett fortlöpande stöd för SFTI tekniska kansli och i förlängningen SFTI Beredningsgrupp. Arbetsgruppen ska ta upp frågor relaterade till Peppol såsom meddelande, nätverk/kommunikation etc, som kan behöva behandlas i ett bredare forum än SFTI Tekniska kansli. Det kan vara frågor som kommer från Peppol BIS implementationsgruppen men även från andra kanaler.

 

Läs mer om arbetsgruppen som har kick-off möte den 4/5. Mer information här

Nu finns NEA eRegister publikt som ett öppet register där vem som helst kan söka och hitta elektroniska adresser till både mottagare och avsändare i Sverige, som ett komplement till Peppol.

NEA eRegister innehåller främst elektroniska adresser som avser e-faktura, men det innehåller även elektroniska adresser för order, ordersvar, leveransaviseringar mm.

NEA eRegister är ett dotterbolag till den neutrala och oberoende intresseorganisationen NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer). De operatörer som är med och bidrar till registret är:

Apix, Basware, CGI, Crediflow, InExchange, Kofax, Logiq, OpusCapita, PostNord Strålfors, TietoEvry, True Commerce och Visma labs

Tack för ett fantastiskt samarbete, nu fortsätter vi driva digitaliseringen framåt i Sverige!

https://www.neaeregister.se/

NEA etablerar öppet register för e-adresser

Sverige har saknat ett nationellt register för e-adresser. Resultatet har varit svårigheter för sändare och mottagare att hitta varandra vid utbyte av e-fakturor och andra digitala affärsdokument.
– Med NEA eRegister har operatörer, och framgent andra intressenter, en adressbok vilken kommer att underlätta digitaliseringen av affärsdokument avsevärt säger Stefan Winbo, styrelseordförande i NEA eRegister.

Registret har tillkommit på initiativ av svenska operatörer och arbetet har präglats av dialog och samverkan mellan medlemmar inom NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan. Framväxten av en gemensam lösning har varit helt central i utvecklingsarbetet och uppslutningen bland Sveriges operatörer är stor.

Adressinformationen skall kunna vara omfångsrik, lättillgänglig och kunna delas på ett kostnadseffektivt sätt. Ett öppet register kommer att förenkla för operatörer att tillgängliggöra adressinformation digitalt och underlätta e-fakturor och andra elektroniska flöden av affärsdokument mellan aktörer på marknaden.

Den tekniska lösningen har vuxit fram i samarbete med motsvarande register på den finska marknaden tillsammans med TIEKE som är NEAs motsvarighet i Finland.

De operatörer som har medverkat till att etablera NEA eRegister är Apix Messaging, Basware, CGI, Crediflow, InExchange, OpusCapita, Kofax, Logiq, Pagero, PostNord Strålfors, Scancloud, TietoEvry och Visma Proceedo.

NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer) är en ideell, medlemsstyrd intresseorganisation utan vinstintresse. NEA erbjuder en neutral och oberoende mötesplats för alla som är intresserade av eller verksamma inom e-affärer.

Deloitte har tagit fram en rapport om trender inom digital rapportering som beskriver vad som händer både inom Sverige, europa och globalt. Rapporten presenterades på seminarium hos Svenskt Näringsliv.

This report is the result of an assignment to Deloitte Sweden to provide an overview over some current trends in digital reporting from businesses to governments, with the aim is to create a platform for a deepened and more initiated discussion of possible future pathways.

The report shows that digital reporting requirements seldom derive from one single driver. Improving tax collection capabilities is an important motivator in many jurisdictions, but the ground for digitalization of reporting requirements does not necessarily have to be associated with the collection of tax. Simplification and release of administrative burden for in particular SME:s are also important drivers. Digitalization is for example seen as a key instrument to implement the once-only principle (TOOP), meaning that business entities should only have to report a particular piece of information once to the government.

Läs hela rapporten här.

Kairos Future, FAR, Skatteverket, Bolagsverket och iTeam har tagit fram rapporten ”Original och verifikationer i en digital värld – pilot och sex lösningar med blockkedjeinspirerad teknik”.

Sex områden lyfts i projektet:

 1. Pilot och lösning säkra digitala kvitton
 2. Nästan färdig pilot säkra fakturor
 3. Fullmakter som gäller hos många olika parter
 4. Behörigheter att företräda en organisation
 5. Personalliggare
 6. Inlämning av företagsuppgifter till myndigheter
 7. Längst har man kommit när det handlar om processerna runt digitala kvitton och fakturor. I det första fallet finns en färdig pilot framtagen och i det andra är en pilot på gång. I grunden använder man sig av blockkedjeinspirerad teknik och syftet är att säkerställa att informationen är säker och inte går att manipulera.

Du kan ta del av rapporten här på FAR:s hemsida.

Nu bjuder NEA tillsammans med projektet Nordic Smart Government (Bolagsverket m.fl.) in till det första uppstartsmötet den 5:e september för att vara den neutrala plattform där samverkan och utbyte kan ske.

Syftet med uppstartsmötet är att dels skapa en större förståelse om Nordic Smart Government och vilken påverkan det kan få för berörda intressenter samt dels att tillsammans planera formerna för framtida utveckling och samverkan.

Läs mer om bakgrunden till arbetsgruppen och uppstartsmötet här:
https://www.nea.nu/event/uppstartsmote-mellan-systemleverantorer-och-myndigheter/

När: 190905 kl. 13-16
Var: Skatteverket, Solna Strandväg 22

Anmälan: Anna Amgren, Koordinator NEA, 0709-716 222, anna.amgren@nea.nu

Efter vårt webinar om Digitala kvitton som Lennart Strandberg från Findity höll kom det upp ett antal frågor.

Här är Q&A:

Hur ser lagen på digital kvitton?

Är det att likställa med ett papperskvitto? När det gäller E-fakturor är det ju tyvärr så att lagen inte likställer detta vad gäller lagring osv.
Ett digitalt kvitto är att likställa med ett papperskvitto enligt Skatteverkets förtydligande “Skatteverkets information om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister” från 2012.

Är ”adressen” för kvittomottagaren kopplat till betalmedlet eller måste man vara med i en ”kundklubb”?
Vi kommer att stödja 4st identifierare; 

  • Personnummer
  • Verifierad email
  • Verifierat telefonnummer
  • Kort-tokens (identifiering via kort)

Är det bara Kivra/Findity som distribuerar ut dessa kvitto i ett ”eget nät” eller bygger det på öppna flexibla lösningar?
Det är Kivra/Findity som distribuerar ut kvittot i sitt eget nätverk. 

Kostnader. Är det handlarna som tar kostnaden för att distribuera de digitala kvittona? Eller både och?Kvittoutställaren betalar en avgift om 2-10 öre per kvitto (baserat på volym) som distribueras till en användare. 

Hur är tanken att funktioner för kvitto ska vara i Kivra, konsumenten har andra alternativ att betala/handla på som Klarna, Swish med flera och har svårt att få en enhetlig överblick. I Spara kvitton appen finns andra värdeskapande funktioner för konsumenten, är tanken samma för Kivra?
Alla kvitton kommer att samlas i Kivra, oavsett betalmedel, så länge som kvittoutställaren är ansluten till tjänsten och att konsumenten har aktiverat tjänsten för kvitton i Kivra.

Om du är kassasystemsleverantör, är Finditys plattform den enda vägen in till Kivra och konsumentens låda för Digitala kvitton?
Ja.

Kommer externa reseräkningssystem också kunna ta del av kvittot från Kivra eller är det endast CompanyExpense
Externa reseräkningssystem kommer att kunna ta del av kvitton från Kivra. 

 • 1
 • 2
 • 8

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.