Nu är NEA eRegister live!

Nu finns NEA eRegister publikt som ett öppet register där vem som helst kan söka och hitta elektroniska adresser till både mottagare och avsändare i Sverige, som ett komplement till Peppol.

NEA eRegister innehåller främst elektroniska adresser som avser e-faktura, men det innehåller även elektroniska adresser för order, ordersvar, leveransaviseringar mm.

NEA eRegister är ett dotterbolag till den neutrala och oberoende intresseorganisationen NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer). De operatörer som är med och bidrar till registret är:

Apix, Basware, CGI, Crediflow, InExchange, Kofax, Logiq, OpusCapita, PostNord Strålfors, TietoEvry, True Commerce och Visma labs

Tack för ett fantastiskt samarbete, nu fortsätter vi driva digitaliseringen framåt i Sverige!

https://www.neaeregister.se/

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.