Ny rapport: Original och verifikationer i en digital värld

Kairos Future, FAR, Skatteverket, Bolagsverket och iTeam har tagit fram rapporten ”Original och verifikationer i en digital värld – pilot och sex lösningar med blockkedjeinspirerad teknik”.

Sex områden lyfts i projektet:

  1. Pilot och lösning säkra digitala kvitton
  2. Nästan färdig pilot säkra fakturor
  3. Fullmakter som gäller hos många olika parter
  4. Behörigheter att företräda en organisation
  5. Personalliggare
  6. Inlämning av företagsuppgifter till myndigheter
  7. Längst har man kommit när det handlar om processerna runt digitala kvitton och fakturor. I det första fallet finns en färdig pilot framtagen och i det andra är en pilot på gång. I grunden använder man sig av blockkedjeinspirerad teknik och syftet är att säkerställa att informationen är säker och inte går att manipulera.

Du kan ta del av rapporten här på FAR:s hemsida.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.