Stockholm 2012-12-11
Är inte eAffärer självklart och ”business as usual” fast i nya kanaler?
Skulle man kunna tycka. Vi ser dagligen exempel på företag som har tillämpat eAffärer på ett bra sätt. Spotify, Försäkringskassans vab-app och företag med avancerade logistik lösningar där man i realtid ser vad som händer i verksamheten och kan fatta proaktiva affärsmässiga beslut, bara för att nämna några. Det är jättebra! Att införa eAffärer och digitalisera Sverige är vår ambition och Sverige har som målsättning att bli bäst i världen på IT.
Tittar man på hur långt alla typer av företag i Sverige har kommit med eAffärer är dock bilden en annan. Vi ser företag med 100% införande av eFaktura och branscher som infört eFaktura till 80%. Tittar man på hur det ser ut bland alla typer av företag i Sverige så uppskattar 69% av företagen att mer än 90% av deras fakturering är på papper.1 Varför det är intressant att titta på hur långt man har kommit med eFaktura är för att det oftast är där man börjar när man börjar implementera eAffärer, eftersom det är där man får betalt för sina varor och tjänster. Därefter går man vidare och implementerar eInköp, eOrder, eLogistik, eMarketing osv.
Vi ser också att det finns brister i marknaden som gör att eAffärer inte växlar upp. Bristande gemensam standard, inga eller otydliga direktiv, låsningar och protektionism, brister i interoperabilitet, samt system som är utvecklade utifrån tekniken istället för hur människor fungerar, för att nämna några. Det finns frågor som varken staten eller företag själva klarar att lösa. NEA har som oberoende intresseorganisation tagit sig an uppgiften att tillsammans identifiera lösa trådar och försöka knyta ihop dem för att underlätta införandet av eAffärer.

• Nationellt forum för eFaktura är ett exempel på ett EU-initiativ, med målsättningen är att majoriteten av all fakturering år 2020 ska vara elektronisk, som NEA driver och har möjlighet att lämna input till en nationell eFaktura strategi till Näringsdepartementet.
• NEA index där vi mäter utvecklingen av eAffärer.
• Avtalsmallar som t.ex. eKommunikationsavtalet och den Tekniska bilagan som blivit de facto standard.
• Nytt projekt – Operatörssamverkan – där vi vill lösa bristerna i Interoperabilitet genom att skapa gemensamma samtrafikavtal och definiera adresseringsprincper. För 2013 vill NEA
• Undersöka intresset för samverkan mellan Affärssystemleverantörerna.
• Sammanställa och rensa i avtaltalsdjungeln inom Molntjänster.
• Fortsätta hålla webinar & seminar inom området eAffärer.
• Ta fram rapporter om t.ex. eFakturavägar. När eAffärer är en självkarhet och ”business as usual” fast i nya kanaler kan vi gärna lägga ner NEA. Fram till dess kommer vi att verka för att eAffärer ska vara en självklarhet i alla företag, organisationer
och samhället i stort. Var med och driv utvecklingen inom detta viktiga område!

Ulrica Storset
vd NEA

 
Om NEA:
NEA är en ideell intresseorganisation och erbjuder en neutral och oberoende mötesplats där vi verkar för
att eAffärer ska vara en självklarhet i alla företag, organisationer och samhället i stort. www.nea.nu
För mer information:
Ulrica Storset, vd, ulrica.storset@nea.nu, 070-761 64 41

Stockholm 2013-10-03

Det är nästan på dagen två år sedan jag klev in i rollen som vd för NEA. Tiden går fort när man har roligt. I veckan uppdaterade jag styrelsen på vad uppdraget var (att exekvera affärsplanen och att synliggöra NEA) när jag klev in och också vad den faktiska leveransen har varit, något som vi genast beslöt att dela med alla medlemmar.

 • Det första jag ville förstå var vilka som är NEA:s medlemmar och vad man vill få ut av sitt medlemskap. Vi gjorde en medlemsundersökning där vi kunde konstatera att NEA:s medlemmar är välutbildade ledningsgruppsmänniskor inom näringslivet. Man är med i NEA för att få information och kunskap, nätverket samt möjligheten att vara med och påverka utvecklingen inom eAffärer.
 • Vi har tagit hemsidan från undermålig till att den idag är mycket bättre! Det är vårt ansikte utåt och där samlar vi relevant information. När andra pratar om att de behöver anpassa sin hemsida för att fungera i mobiler och ipads – det gjorde vi för två år sedan!
 • Vi har uppdaterat den grafiska profilen, mallar och inbjudningar.
 • Vi har bättre ordning nu när det gäller utskick och medlemsregister.
 • Vi har startat upp två nya arbetsgrupper. Operatörssamverkan där vi samlar operatörerna runt bordet för att försöka lösa knutar som samtrafikavtal, kvittensmeddelanden och register där man kan hitta sändare och mottagare av eFakturor. Gruppen har redan levererat ett exempel på lokalt avtal som kan användas mellan operatörer (på hemsidan inom kort!). Styrelsen har också godkänt att vi startar upp en arbetsgrupp för samverkan mellan Affärssystemsleverantörer. Detta är ännu i sin linda, men jag är övertygad om att vi kommer att se mycket gott komma ur detta också. Punkter på agendan man vill diskutera i denna grupp är bl.a. om man kan möjliggöra så att man kan skicka eFaktura affärssystem till affärssystem, register för att hitta varandra och en gemensam rekommendation till kunder vid införande av eFaktura (t.ex. att en eFaktura inte bör innehålla mer information än en pappersfaktura).
 • Vi har drivit Nationellt forum för eFaktura efter överenskommelse med Näringsdepartementet. Inte ett lätt uppdrag att samla aktörer på marknaden som lever i olika verkligheter för att diskutera, enas och bidra till Kommissionens arbete att göra eFaktura till det dominerande sättet att fakturera år 2020.
 • Inom ramen för det Nationella forumet för eFaktura gjorde vi också en temperaturmätning där vi undersökte hur långt företag i Sverige har kommit med eFakturering. 69% av företaget uppskattar att mer än 90% av deras fakturering fortfarande är på papper. Vi har en hel del kvar att göra!
 • Näringsdepartementet ville också ha forumets input till en nationell eFakturastrategi, som vi nyligen har lämnat över. Forumet rekommenderar att man gör eFaktura obligatorisk inom offentlig sektor, att lagstiftning och regelverk i linje med eFaktura, att man avsätter tillräckliga resurser för att delta i internationellt standardiseringsarbete, ökad information och kunskap till företag och privatpersoner om eFakturering, samt att man upprättar sökbart register för sändare och mottagare av eFakturor.
 • NEA har varit mycket mer synligt i media.
 • Vi har utvecklat NEA julkarameller från ”inbördes beundran bland usual suspects” till ett ”riktigt” event inom eAffärer. Boka 10 december, då ses vi på Berns! Ett samarbete med Internet world och våra sponsorer Tieto, Delphi, Basware och Readsoft. Temat är mobila eAffärer och bl.a. kommer Digitaliseringskommissionen och pratar om Sveriges digitalisering.
 • Som vd för NEA har jag blivit inbjuden till flera event och medlemmars användarträffar för att prata om eAffärer och NEA:s verksamhet.
 • Som vd för NEA har jag 2012 och 2013 blivit utsedd till en av de mest inflytelserika kvinnorna inom IT-branschen.
 • Genom Linked-in och twitter har NEA utvidgat sin community och når ut till många fler.
 • Medlemmarna är mer nöjda med NEA 2012 än 2011, det har vi mätt och glatt konstaterat.
 • Vi har tagit fram medlemspins som jag glatt konstaterar att jag ser i flera medlemmars kavajslag. Maila mig om ni vill ha, så skickar jag!
 • Vi har ökat antalet medlemmar i NEA.
 • Vi har inte mätt vår varumärkeskännedom, men jag kan lova att den har ökat.
 • Vi har fortsatt leverera det NEA alltid har gjort, NEA index, rapporter, goda exempel, webinar, remissvar…
 • Hela känslan runt NEA är lite fräshare och mer modern.

Med tanke på utgångsläget och de resurser som har funnits att tillgå måste man medge att det varit otroligt effektivt använda medel och väldigt framgångsrikt! Stolt, men inte nöjd är väl ett passande uttryck här!

Allt gott, vi hörs och ses snart igen, i en arbetsgrupp, på webben eller på mailen!

Hälsar,
/Ulrica

 

Stockholm 2012-11-20

Jag har ju lovat en höst full av förändringar och jag vill verkligen mena att NEA flyttar fram sina positioner samtidigt som vi verkar för att eAffärer ska vara en självklarhet i alla företag, organisationer och i samhället i stort.

Är väldigt glad att kunna meddela att NEA startar upp en ny arbetsgrupp för Operatörssamverkan! Jag är glad att vi har lyckats samla Operatörerna runt samma bord och att de är öppna för samverkan. Det blir lite tryck när de ledande Operatörerna som Tieto, Logica, Itella, Strålfors m.fl. sätter sig vid samma bord för att man vill åstadkomma en förändring och förbättring. Det ligger i allas intresse att viktiga affärskritiska meddelanden kommer fram som de ska. Tror att det är många på marknaden med mig som har stora förhoppningar och förväntningar på det här initiativet. Det Operatörerna nu jobbar vidare med är ett utkast till samtrafikavtal och adresseringsprinciper. ”Vill vi att eAffärer ska bli en massmarknad måste vi börja prata med varandra” som en Operatör uttryckte det.

Nästa steg för NEA är att undersöka intresset för samverkan mellan Affärssystemleverantörerna! Jag lovar att hålla er uppdaterade om hur det går!

NEA-webben har fått sig en rejäl ansiktslyftning och är efter mycket om och men klar! Vår ambition är att NEA ska vara en naturlig mötesplats för alla som är verksamma inom området eAffärer. Allt är inte öppet och tillgängligt för alla, utan en del medlemsspecifika saker, som stadgar, möjlighet att ladda upp ord i wikin, ladda upp case och en del protokoll ligger bakom login. Login-uppgifter ska vara utskickade till alla medlemmar. Avsändare är wordpress@nea.nu. NEA pins till kavajslaget och digitalt certifikat att man är medlem i NEA att lägga på sin hemsida är också klara. Certifikatet laddar ni ner från nea.nu/om-nea-2/

En av NEA:s viktigaste uppgifter är att driva utvecklingen inom eAffärer. NEA är som ni vet en medlemsstyrd organisation och som sådan är vi väldigt måna om att få input från våra medlemmar. En medlemsundersökning är utskickad där vi ber om er input för NEA:s inriktning 2013. Ta fem minuter för att säkerställa att vi driver NEA åt rätt håll! Min högsta prioritet för 2013 är att vi ska bli fler medlemmar!

Jag hoppas att vi ses på NEA julkarameller på Berns 6 december. I år satsar vi mer än tidigare. Fyll på med kunskap och inspiration genom att lyssna på Linus Malmberg från Cordial som pratar om e:et i affärsmodellen, vågar nästan påstå att all affärsutveckling idag är eAffärer. Västra Götalands regionen berättar om ehandel i Molnet, vi får höra om mobila affärer i livsmedelsbranschen och framför allt kan vi utbyta idéer och nätverka med kollegor i branschen! Sprid gärna inbjudan vidare i era respektive nätverk. Inbjudan hittar ni här

Allt gott och på återhörande!

Ulrica Storset

vd – NEA

Nu är det full fart igen och jag hoppas att alla är starka och utvilade efter en skön och härlig sommar! Under sommaren har vi jobbat på för fullt med NEA:s nya hemsida som nu äntligen är klar! Gå in och titta på www.nea.nu. Vi vill att NEA ska vara en naturlig mötesplats för alla som är verksamma inom området eAffärer. Myndigheter, programvaruleverantörer, företag, branschorganisationer och media ska snabbt och enkelt kunna få en överblick av vad som händer inom området, hur eAffärer fungerar, hjälp med t.ex. lönsamhetskalkyl, avtal, standarder och goda exempel.

Vi vill att NEA:s hemsida ska vara en mötesplats där man kan interagera, lära och diskutera – högt som lågt. Vi vet att många länkar till NEA:s hemsida t.ex. vad gäller kommunikationsavtalet och lönsamhetskalkylen och ni behöver nu uppdatera era länkningar, eftersom strukturen ändrats.

Nytt är att vi bjuder in alla medlemmar att dela med sig av sina kundcase under fliken goda exempel under eAffärer. Vi bygger en större bank med goda exempel, det tillför ett värde för medlemmarna att marknadsföra sig och vi är mer försiktiga med medlemmarnas pengar då NEA slipper ta ansvar och kostnaden för att ta fram praktikfall. Som medlemmar får ni en login till siten och kan där ladda upp bra praktikfall som kommer att godkännas av arbetsgruppen Handel & Logistik innan de publiceras. Vi vill att casen följer följande struktur: Affärsutmaningen, lösningen och resultatet/nyttan samt att de har en tydlig avsändare, men inte innehåller för mycket reklam. Sunt förnuft och god affärsetik är honnörsord här.

Nytt är också att vi skapat en wikipedia för eAffärer. Vi märker att det finns ett behov av att definiera och enas kring innebörden av många begrepp och det är något vi måste lösa själva. Även här bjuder vi in medlemmarna att lägga upp och definiera begreppen samtidigt som de får en möjlighet att marknadsföra sig själva och sin verksamhet. Inläggen kommer att godkännas av arbetsgruppen Handel & Logistik innan de publiceras. Era inloggninsguppgifter kommer på mailen inom kort.

Jag är väldigt glad över att vi börjar få igång informations- och diskussionsflödet på LinkedIn. Sociala medier är demokrati i praktiken. Här får vi momentan återkoppling på nyheter, frågor och förslag och vi märker direkt vilka ämnen som engagerar och berör. Tyck, fråga och diskutera mera, det för hela kategorin eAffärer framåt!

Som medlem i NEA kommer ni snart att få både fysiska pins till kavajslaget och digitala sigill till era hemsidor som en kvalitetsstämpel på ert engagemang när det gäller eAffärer.

Det tar lite tid att trampa igång och förnya NEA, men det går framåt och jag lovar att vi är på rätt väg! En klok kvinna i NEA:s styrelse säger att ”världen styrs av de som dyker upp” och det har väl sällan varit så passande som nu!

 

Allt gott och på återhörande!
Ulrica Storset, vd

Det finns många spännande exempel på kreativa och smarta elektroniska affärer. Men fortfarande är det ganska få av dessa som bygger på rfid-teknologi. Ett undantag är det projekt som nu genomförs hos Havs- och Vattenmyndigheten, tidigare Fiskeriverket.

Alltsammans började 2009 med att den nya EU-förordningen 1224 stipulerade att det ska råda full spårbarhet på den !sk som fångas i medlemsländerna. Spårbarheten ska gälla på ”parti-nivå”, vilket här betyder att varje enskild låda med fisk ska gå att spåra från konsumenten och hela vägen tillbaka till fskare och fångstplats. Målsättningen är dels att öka tryggheten för konsumenten, men även att öka fskindustrins effektivitet. På Hav & Vatten insåg man tidigt att en manuell hantering av detta skulle bli tidskrävande och kostsam.Rfid blev därför ett naturligt fokus.

– Jag hade träffat Fiskeriverket i projektet e-Trace, vilket var ett forskningsprojekt för spårbarhet i försörjningskedjor för livsmedel baserad på elektroniska verktyg som ger transparens i kedjan. Jag var projektledare och Fiskeriverket var med som observatörer i projektet. Med detta som grund anlitades jag senare för att utveckla den nya spårbarhetslösningen åt Hav och Vatten, säger Niklas Hild, projektledare för det hela och konsult i företaget Roi4u.

IT-lösningar som skapar affärsnytta
RFID är en viktig komponent i Havs- och Vattenmyndighetens modell. Genom att använda taggar, läsare, web-baserade system och beprövade standards så minimeras pappersrutinerna i flödet.
– Varje låda med !sk har ett unikt id-nummer. Genom att varje led i logistik flödet rapporterar in lådans förflyttningar så håller vi hela tiden koll på alla rörelser, berättar Niklas Hild och betonar att de senaste två åren har varit enlång resa där projektet har varit inriktat på att dels skapa tydlig affärsnytta för deltagarna, dels visa att tekniken fungerar i en tu” miljö. Den största affärsnyttan kommer av att det som tidigare gjordes manuellt nu kan hanteras av informationsteknik. Redan ute till havs registreras fångsten med hjälp av mobilteknik. Fiskarna registrerar art, kvalitet och storlek vilket förs vidare till mottagande led med referens till de unika ID-nummer som finns i de rfid-taggar som är inbyggda i fisklådorna.

Väl i hamn är det en så kallade förstahandsmottagare som tar över och registrerar fångsten. Detta är en så kallad ”fisktrader” som säljer fångsten på en fiskauktion eller till en grossist som säljer vidare till en restaurang, fiskindustri eller till dagligvaruhandeln.
– Under hela processen så kommunicerar de olika aktörerna via en enkel molntjänst. Det vill säga det behövs inga installationer av program eller avancerade utbildningar.

Världens äldsta industri
I fiskeribranschen hävdas ofta att verksamheten är världens äldsta. Ett faktum som blir särskilt intressant mot bakgrund av det aktuella projektet baseras på den absolut senaste teknologin.

– Branschen sluter upp kring detta eftersom vi har utvecklat ett system som inte ger konkurrenter tillgång till vital affärsinformation. Ingen information ges på den aggregerade nivån, utan endast på detaljnivå, förklarar projektledare Hild.

Niklas Hild är en veteran och varm anhängare av rfid, men samtidigt erkänner han att teknologin har sina begränsningar.
– I den här lösningen har vi byggt upp allt kring standardteknologi. Mobiltelefoner som fungerar som handdatorer, molnlösningar för informationsinsamling och alla emballage som används har rfid-taggar inbyggda. När en hel industri i ett land ska gå in i ett nytt system gäller den klassiska devisen ”Keep it simple” mer än någonsin, så det faktum att alla yrkesfiskare har en mobiltelefon tog vi fasta på och utgick från den som datafångare och kommunikator, berättar Niklas Hild. En annan avgörande faktor är att hela lösningen baseras på etablerade informationsstandards som har tagits fram och används globalt.
– Vi baserar systemet på GS1s globala standard EPC (Electronic Product Code) samt EPCIS (EPC Information Service) för en öppen och transparant kedja med spårbarhet i realtid. Dessa standards används numera i de #esta projekt, exempelvis bland gris-uppfödare i Danmark, och för returpallar i både Sverige och Norge samt i de svenska järnvägsvagnarna. Vi kan alltså knyta spårbarhetsinformation mellan olika aktörer, industrier, transportsätt och länder utan stora kostnader för respektive aktör. Testfasen för det banbrytande projektet är nu genomförd och Niklas Hild ser fram emot att projektet ska bli verklighet 2013.

Transporter på land och till sjöss brottas också med frågan om hur transportadministration och dokumenthantering kan effektiviseras och snabbas upp. Det handlar om hela processen från terminalhantering och förtullning till lastning, lossning och vidare transport.
– Vi skickar e-post utan att tänka på vilket format eller protokoll som används oavsett vem vi skickar till.  Så enkelt borde det också vara med överföring av a!ärsinformation mellan olika a!ärssystem via EDI, säger han.

Mats Rosén deltar i ett projekt som bland annat DSV, Stena Line Freight och Schenker driver tillsammans med GS1
för att standardisera informationen i transportkedjan – GS1 LIM, (Logistic Interoperability Model).
– En utmaning för oss inom sjöfrakt är att det ofta är många aktörer inblandade i transportkedjan. Ofta rör det
sig om tio olika aktörer eller “er, och olika system och standards för varje aktör i kedjan, säger Christer Kjellberg, ITchef på Stena Line Freight och tillägger att det är viktigt att det utvecklas nya standarder och system som fungerar i framtiden.

Efterlängtad branschstandard
Utgångspunkten för den nya standarden – GS1 LIM – är att åstadkomma spårbarhet och säkra att alla led i transportkedjan ska få den information som krävs för att planera e!ektivt. Genom att alla har tillgång till samma information i realtid kan vi minska förseningar och ha en bättre beredskap för att hantera avvikelser.

Under våren 2012 började Stena Line Fright, DSV och Schenker använda den nya standarden, i första hand för transportinstruktioner och bokning. Och Christer Kjellberg är förväntansfull inför den nya standarden.
– På 90-talet tog Transportindustriförbundet fram Pharos som är en skandinavisk branschstandard för informationsflödet i godstrafiken. Nu behövs nya, kompletterande standarder som fungerar i en allt mer internationell affärsmiljö, förklarar han.

Dubbelt så snabbt att boka
Fördelarna med den nya standarden är förstås att rederier, speditörer, åkerier och andra i transportkedjan kan effektivisera sina a!ärsprocesser. Jämfört med att boka manuellt krävs det mindre än hälften av tiden att boka via EDI. Desssutom krävs det betydligt mindre tid för att lasta och lossa. Andra fördelar med standardiseringen är att kvalitetssäkrad information kan överföras på samma sätt till alla led.

Sverige i täten
Sverige och Skandinavien ligger långt fram när det gäller att använda EDI-kommunikation. Redan på nittiotalet var Sverige tidigt ute med att standardisera informations”ödet, bland annat genom Pharos, en branschstandard för EDI som togs fram av Transportindustriförbundet.
– Nu är det dags att ta nästa steg och bygga en mer internationell lösning, säger Mats Rosén och tillägger att han ser positivt på möjligheterna att få en snabb uppslutning kring användningen av nya standarder.

NEA bildade hösten 2011 ett Nationellt eFakturaforum för att främja användningen av eFakturor i Sverige. Bakgrunden var att varje medlemsstat inom EU skulle inrätta nationella forum enligt direktiv från EU Kommissionen

Inom uppdraget inryms representation i motsvarande forum på europeisk nivå som bildats samt möjlighet att ge input till en svensk eFaktura-strategi som Näringsdepartementet ska ta fram.

– Inom EU finns en uttalad målsättning att majoriteten av alla fakturor ska vara elektroniska år 2020, säger NEA:s vd Ulrica Storset och berättar att EU-kommissionen därför bildat ett internationellt forum i syfte att påskynda processen.
– Tanken är att att synliggöra och undanröja eventuella hinder för framförallt små och medelstora företags möjligheter att införa eFakturering, säger Ulrica Storset.

eFaktura är en viktig fråga för Sveriges digitalisering och hösten 2011 fick NEA efter kontakter med Näringsdepartementet möjlighet att  bilda ett svenskt eFakturaforum. Förutom arbetet med att främja en ökad användning av eFakturering finns möjligheten att ge input till den nationella eFakturastrategi som departementet ska ta fram.
– Det är förstås ett hedrande uppdrag för NEA och arbetet är i full gång inom de olika arbetsgrupperna, säger Ulrica Storset. Hela inköpsprocessen sätts under lupp för att strategin ska bli så hållbar som möjligt; att den förblir relevant och användbar sett i ett längre perspektiv.

Läs mer om arbetsgruppen för nationellt forum för eFaktura>>

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.