Info NEA medlemmar

Stockholm 2013-10-03

Det är nästan på dagen två år sedan jag klev in i rollen som vd för NEA. Tiden går fort när man har roligt. I veckan uppdaterade jag styrelsen på vad uppdraget var (att exekvera affärsplanen och att synliggöra NEA) när jag klev in och också vad den faktiska leveransen har varit, något som vi genast beslöt att dela med alla medlemmar.

 • Det första jag ville förstå var vilka som är NEA:s medlemmar och vad man vill få ut av sitt medlemskap. Vi gjorde en medlemsundersökning där vi kunde konstatera att NEA:s medlemmar är välutbildade ledningsgruppsmänniskor inom näringslivet. Man är med i NEA för att få information och kunskap, nätverket samt möjligheten att vara med och påverka utvecklingen inom eAffärer.
 • Vi har tagit hemsidan från undermålig till att den idag är mycket bättre! Det är vårt ansikte utåt och där samlar vi relevant information. När andra pratar om att de behöver anpassa sin hemsida för att fungera i mobiler och ipads – det gjorde vi för två år sedan!
 • Vi har uppdaterat den grafiska profilen, mallar och inbjudningar.
 • Vi har bättre ordning nu när det gäller utskick och medlemsregister.
 • Vi har startat upp två nya arbetsgrupper. Operatörssamverkan där vi samlar operatörerna runt bordet för att försöka lösa knutar som samtrafikavtal, kvittensmeddelanden och register där man kan hitta sändare och mottagare av eFakturor. Gruppen har redan levererat ett exempel på lokalt avtal som kan användas mellan operatörer (på hemsidan inom kort!). Styrelsen har också godkänt att vi startar upp en arbetsgrupp för samverkan mellan Affärssystemsleverantörer. Detta är ännu i sin linda, men jag är övertygad om att vi kommer att se mycket gott komma ur detta också. Punkter på agendan man vill diskutera i denna grupp är bl.a. om man kan möjliggöra så att man kan skicka eFaktura affärssystem till affärssystem, register för att hitta varandra och en gemensam rekommendation till kunder vid införande av eFaktura (t.ex. att en eFaktura inte bör innehålla mer information än en pappersfaktura).
 • Vi har drivit Nationellt forum för eFaktura efter överenskommelse med Näringsdepartementet. Inte ett lätt uppdrag att samla aktörer på marknaden som lever i olika verkligheter för att diskutera, enas och bidra till Kommissionens arbete att göra eFaktura till det dominerande sättet att fakturera år 2020.
 • Inom ramen för det Nationella forumet för eFaktura gjorde vi också en temperaturmätning där vi undersökte hur långt företag i Sverige har kommit med eFakturering. 69% av företaget uppskattar att mer än 90% av deras fakturering fortfarande är på papper. Vi har en hel del kvar att göra!
 • Näringsdepartementet ville också ha forumets input till en nationell eFakturastrategi, som vi nyligen har lämnat över. Forumet rekommenderar att man gör eFaktura obligatorisk inom offentlig sektor, att lagstiftning och regelverk i linje med eFaktura, att man avsätter tillräckliga resurser för att delta i internationellt standardiseringsarbete, ökad information och kunskap till företag och privatpersoner om eFakturering, samt att man upprättar sökbart register för sändare och mottagare av eFakturor.
 • NEA har varit mycket mer synligt i media.
 • Vi har utvecklat NEA julkarameller från ”inbördes beundran bland usual suspects” till ett ”riktigt” event inom eAffärer. Boka 10 december, då ses vi på Berns! Ett samarbete med Internet world och våra sponsorer Tieto, Delphi, Basware och Readsoft. Temat är mobila eAffärer och bl.a. kommer Digitaliseringskommissionen och pratar om Sveriges digitalisering.
 • Som vd för NEA har jag blivit inbjuden till flera event och medlemmars användarträffar för att prata om eAffärer och NEA:s verksamhet.
 • Som vd för NEA har jag 2012 och 2013 blivit utsedd till en av de mest inflytelserika kvinnorna inom IT-branschen.
 • Genom Linked-in och twitter har NEA utvidgat sin community och når ut till många fler.
 • Medlemmarna är mer nöjda med NEA 2012 än 2011, det har vi mätt och glatt konstaterat.
 • Vi har tagit fram medlemspins som jag glatt konstaterar att jag ser i flera medlemmars kavajslag. Maila mig om ni vill ha, så skickar jag!
 • Vi har ökat antalet medlemmar i NEA.
 • Vi har inte mätt vår varumärkeskännedom, men jag kan lova att den har ökat.
 • Vi har fortsatt leverera det NEA alltid har gjort, NEA index, rapporter, goda exempel, webinar, remissvar…
 • Hela känslan runt NEA är lite fräshare och mer modern.

Med tanke på utgångsläget och de resurser som har funnits att tillgå måste man medge att det varit otroligt effektivt använda medel och väldigt framgångsrikt! Stolt, men inte nöjd är väl ett passande uttryck här!

Allt gott, vi hörs och ses snart igen, i en arbetsgrupp, på webben eller på mailen!

Hälsar,
/Ulrica

 

Stockholm 2012-11-20

Jag har ju lovat en höst full av förändringar och jag vill verkligen mena att NEA flyttar fram sina positioner samtidigt som vi verkar för att eAffärer ska vara en självklarhet i alla företag, organisationer och i samhället i stort.

Är väldigt glad att kunna meddela att NEA startar upp en ny arbetsgrupp för Operatörssamverkan! Jag är glad att vi har lyckats samla Operatörerna runt samma bord och att de är öppna för samverkan. Det blir lite tryck när de ledande Operatörerna som Tieto, Logica, Itella, Strålfors m.fl. sätter sig vid samma bord för att man vill åstadkomma en förändring och förbättring. Det ligger i allas intresse att viktiga affärskritiska meddelanden kommer fram som de ska. Tror att det är många på marknaden med mig som har stora förhoppningar och förväntningar på det här initiativet. Det Operatörerna nu jobbar vidare med är ett utkast till samtrafikavtal och adresseringsprinciper. ”Vill vi att eAffärer ska bli en massmarknad måste vi börja prata med varandra” som en Operatör uttryckte det.

Nästa steg för NEA är att undersöka intresset för samverkan mellan Affärssystemleverantörerna! Jag lovar att hålla er uppdaterade om hur det går!

NEA-webben har fått sig en rejäl ansiktslyftning och är efter mycket om och men klar! Vår ambition är att NEA ska vara en naturlig mötesplats för alla som är verksamma inom området eAffärer. Allt är inte öppet och tillgängligt för alla, utan en del medlemsspecifika saker, som stadgar, möjlighet att ladda upp ord i wikin, ladda upp case och en del protokoll ligger bakom login. Login-uppgifter ska vara utskickade till alla medlemmar. Avsändare är wordpress@nea.nu. NEA pins till kavajslaget och digitalt certifikat att man är medlem i NEA att lägga på sin hemsida är också klara. Certifikatet laddar ni ner från nea.nu/om-nea-2/

En av NEA:s viktigaste uppgifter är att driva utvecklingen inom eAffärer. NEA är som ni vet en medlemsstyrd organisation och som sådan är vi väldigt måna om att få input från våra medlemmar. En medlemsundersökning är utskickad där vi ber om er input för NEA:s inriktning 2013. Ta fem minuter för att säkerställa att vi driver NEA åt rätt håll! Min högsta prioritet för 2013 är att vi ska bli fler medlemmar!

Jag hoppas att vi ses på NEA julkarameller på Berns 6 december. I år satsar vi mer än tidigare. Fyll på med kunskap och inspiration genom att lyssna på Linus Malmberg från Cordial som pratar om e:et i affärsmodellen, vågar nästan påstå att all affärsutveckling idag är eAffärer. Västra Götalands regionen berättar om ehandel i Molnet, vi får höra om mobila affärer i livsmedelsbranschen och framför allt kan vi utbyta idéer och nätverka med kollegor i branschen! Sprid gärna inbjudan vidare i era respektive nätverk. Inbjudan hittar ni här

Allt gott och på återhörande!

Ulrica Storset

vd – NEA

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.