Var med och påverka i EU!

NEA bildade hösten 2011 ett Nationellt eFakturaforum för att främja användningen av eFakturor i Sverige. Bakgrunden var att varje medlemsstat inom EU skulle inrätta nationella forum enligt direktiv från EU Kommissionen

Inom uppdraget inryms representation i motsvarande forum på europeisk nivå som bildats samt möjlighet att ge input till en svensk eFaktura-strategi som Näringsdepartementet ska ta fram.

– Inom EU finns en uttalad målsättning att majoriteten av alla fakturor ska vara elektroniska år 2020, säger NEA:s vd Ulrica Storset och berättar att EU-kommissionen därför bildat ett internationellt forum i syfte att påskynda processen.
– Tanken är att att synliggöra och undanröja eventuella hinder för framförallt små och medelstora företags möjligheter att införa eFakturering, säger Ulrica Storset.

eFaktura är en viktig fråga för Sveriges digitalisering och hösten 2011 fick NEA efter kontakter med Näringsdepartementet möjlighet att  bilda ett svenskt eFakturaforum. Förutom arbetet med att främja en ökad användning av eFakturering finns möjligheten att ge input till den nationella eFakturastrategi som departementet ska ta fram.
– Det är förstås ett hedrande uppdrag för NEA och arbetet är i full gång inom de olika arbetsgrupperna, säger Ulrica Storset. Hela inköpsprocessen sätts under lupp för att strategin ska bli så hållbar som möjligt; att den förblir relevant och användbar sett i ett längre perspektiv.

Läs mer om arbetsgruppen för nationellt forum för eFaktura>>

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.