“En standard som gynnar alla”

Transporter på land och till sjöss brottas också med frågan om hur transportadministration och dokumenthantering kan effektiviseras och snabbas upp. Det handlar om hela processen från terminalhantering och förtullning till lastning, lossning och vidare transport.
– Vi skickar e-post utan att tänka på vilket format eller protokoll som används oavsett vem vi skickar till.  Så enkelt borde det också vara med överföring av a!ärsinformation mellan olika a!ärssystem via EDI, säger han.

Mats Rosén deltar i ett projekt som bland annat DSV, Stena Line Freight och Schenker driver tillsammans med GS1
för att standardisera informationen i transportkedjan – GS1 LIM, (Logistic Interoperability Model).
– En utmaning för oss inom sjöfrakt är att det ofta är många aktörer inblandade i transportkedjan. Ofta rör det
sig om tio olika aktörer eller “er, och olika system och standards för varje aktör i kedjan, säger Christer Kjellberg, ITchef på Stena Line Freight och tillägger att det är viktigt att det utvecklas nya standarder och system som fungerar i framtiden.

Efterlängtad branschstandard
Utgångspunkten för den nya standarden – GS1 LIM – är att åstadkomma spårbarhet och säkra att alla led i transportkedjan ska få den information som krävs för att planera e!ektivt. Genom att alla har tillgång till samma information i realtid kan vi minska förseningar och ha en bättre beredskap för att hantera avvikelser.

Under våren 2012 började Stena Line Fright, DSV och Schenker använda den nya standarden, i första hand för transportinstruktioner och bokning. Och Christer Kjellberg är förväntansfull inför den nya standarden.
– På 90-talet tog Transportindustriförbundet fram Pharos som är en skandinavisk branschstandard för informationsflödet i godstrafiken. Nu behövs nya, kompletterande standarder som fungerar i en allt mer internationell affärsmiljö, förklarar han.

Dubbelt så snabbt att boka
Fördelarna med den nya standarden är förstås att rederier, speditörer, åkerier och andra i transportkedjan kan effektivisera sina a!ärsprocesser. Jämfört med att boka manuellt krävs det mindre än hälften av tiden att boka via EDI. Desssutom krävs det betydligt mindre tid för att lasta och lossa. Andra fördelar med standardiseringen är att kvalitetssäkrad information kan överföras på samma sätt till alla led.

Sverige i täten
Sverige och Skandinavien ligger långt fram när det gäller att använda EDI-kommunikation. Redan på nittiotalet var Sverige tidigt ute med att standardisera informations”ödet, bland annat genom Pharos, en branschstandard för EDI som togs fram av Transportindustriförbundet.
– Nu är det dags att ta nästa steg och bygga en mer internationell lösning, säger Mats Rosén och tillägger att han ser positivt på möjligheterna att få en snabb uppslutning kring användningen av nya standarder.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.