NEA Nyhetsmail 160407

Hej!
Det händer mycket inom e-affärer och NEA just nu! Här är en sammanställning:Ny standard inom EU för e-fakturor

Inom EU pågår arbetet med en ny standard för e-fakturor och i Sverige pågår arbetet med standardiseringen via SIS / PC434.
Nu finns remissdokumentet för core-innehållet på vår hemsida: Electronic invoicing – Semantic data model of the core elements of an electronic invoice (DRAFT prEN 16931)

Ny utredning: E-fakturor och digitala kvitton för alla?

Tillväxtverket har fått i uppdrag att analysera möjligheterna att få att merparten av fakturor och kvitton till konsumenter, andra företag och organisationer inom Sverige hanteras och dokumenteras elektroniskt. Man ska bl.a. ta med perspektiv som:

 • Klimatpåverkan
 • Förenkling för konsumenterna och företagen
 • Samhällsekonomiska effekter

Tillväxtverket ska lämna förslag till åtgärder som kan vidtas för att främja digitaliseringen av fakturor och kvitton. En delredovisning av uppdraget ska lämnas in senast den 16 maj 2016 och en slutredovisning senast den 14 november 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Nytt nationellt forum för upphandling

EU Kommissionen har bildat ett flerpartsforum för den elektroniska inköpsprocessen för att ge vägledning vid införandet av elektroniska inköpsprocesser och man arbetar också med att ta fram en ny standard.

Mer info om arbetet i EU här:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/transition/index_en.htm

I Sverige har det skapats ett nationellt forum SFTI, man hade första mötet 151209. Se sfti.se för nästa möte.

Nystart inom Handel & Logistik!

Inom gruppen Handel & Logistik har vi bestämt oss för att bjuda in till mindre lunchföreläsningar på våra möten för att få inblick i olika branscher och nya logistiklösningar. Sen har vi en gemensam diskussion för att dra nytta av varandras lärdomar. Under året kommer vi att ha föreläsningar inom områden som hälso- och sjukvård, bank- och finans, dagligvaruhandeln – äggdistribution samt logistik för vindistributörer! Först ut på nästa möte den 7 juni kl. 11.00-13.00 är Peter Jönsson från GS1 som kommer att berätta mer om Artikelinformation:

 • Artikelinformation (AI), vad händer i samband med GS1s nya standard och vad är nyttan med AI? (GS1 Artikelinformation är en lösning inom dagligvarubranschen, apotek, foodservice och e-handelsföretag för att elektroniskt utbyta information om artiklar, till exempel mått, vikt, artikelnummer och hållbarhet.)

Anmäl dig via kanli@nea.nu föreläsningarna är öppna för alla medlemmar inom NEA.

Möten på gång:

E-fakturaforum – 12 april

Operatörssamverkan – 27 april

Du hittar info om aktuella möten på www.nea.nu i kalendern på första sidan.

Vi välkomnar nya medlemmar!
Under det senaste året har följande medlemmar gått med i NEA:

Pagero
BrandSign AB
Kelisec AB
Viadukt AB
Apix 360 AB
Liason Technologies AB

Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna! Hela listan på NEAs medlemmar hittar du här:
http://www.nea.nu/om-nea-2s-medlemmar/

Maila en kort beskrivning av ert företag till kansli@nea.nu så lägger vi upp det på hemsidan

Ny rapport från Billentis / Bruno Koch

Bruno Koch har tagit fram en ny rapport ” E-Invoicing / E-Billing International Market Overview & Forecast” (feb 2016). Mer info här: http://www.billentis.com

Från NEAs årsstämma 

Den 14 mars hade vi årsstämman för NEA där vi bl.a. klubbande igenom sittande styrelsen för ett år till.
NEAs styrelse består av:
Ordförande:
Christer Rygaard

Styrelseledamöter:
Sarah Hysén, Swedbank
Peter Norén, ESV
Grazyna Rzeszot, Vattenfall
Mikael Werner, Ericsson
Ola Wollin, Basware

NEAs strategi är:
Verka för e-affärer genom:

 • Information & Kunskap
 • Nätverk
 • Påverka & driva frågor inom e-affärer

NEAs övergripande mål för 2016:

 • NEAs hemsida ska bli en naturlig startpunkt för information om e-affärer. Neutral utgångspunkt.
 • Informera och aktivera NEAs medlemmar genom: – Nyhetsmail och sociala medier – Medlemsundersökning – NEA olika forum/arbetsgrupper
 • Organisera events/seminarier t.ex. NEAs Julkarameller
 • Publicera NEA index en gång per år
 • Ha en aktiv medlemsrekrytering som genererar ökat antal medlemmar.
 • Att verka aktivt för att underlätta för sändare och mottagare att kommunicera via automatisk routing i Sverige under 2016.

Saknar du något eller någon?
Kom gärna med feedback om vad du vill att vi inom NEA ska lägga tid och kraft på, maila till kansli@nea.nu. Är det någon kollega som inte får vårt nyhetsmail eller inbjudningar till möten? Kontakta mig på anna.amgren@nea.nu så ordnar jag det.

Hälsningar
Anna Amgren

 

 

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.