Det är våra medlemmar som gör det!

Våra medlemmar finns representerade i både näringslivet och offentlig verksamhet, i alla branscher och många intresse- eller branschorganisationer. Bland medlemmarna är många experter inom olika områden av eAffärer, eller användare av eAffärer. Se medlemslistan här... Läs mer »

LÄSARREAKTIONER:

På gång inom NEA:

Handel & logistik: Nästa lunchmöte 16 maj kl. 12-14 på Stockholm fisk, Vasagatan
NEA:S arbetsgrupp Operatörssamverkan: Nästa möte den 6 maj kl. 12.30-15.30, Opus Capita, Englundavägen 7, Solna
Nationellt forum för eFaktura: Nästa möte är den 11 april kl. 13-16, Nordea, Regeringsgatan 59, mötesrum: Lagerlöf Nästkommande möte är den 25 september kl. 13-16.
Juridik & Säkerhet: Nästa möte är den 23 maj 13.00-16.00 hos SKL, Hornsgatan 20
Programrådet: Nästa telefonmöte är den 9 maj kl. 09.30-10.30.

GÅ IN OCH SER VAR DINA KOLLEGOR DISKUTERAR:
Följ NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer

NEA - given mötesplats för eAffärer

NEA, Nätverket för elektroniska affärer, är en ideell medlemsstyrd intresseorganisation utan vinstintresse. NEA erbjuder en neutral och oberoende mötesplats för alla som är intresserade av eller verksamma inom eAffärer. Vi verkar för att eAffärer ska vara en själv-klarhet inom alla företag, organisationer och i sam-hället i stort. Det gör vi genom att sprida information och kun Läs Mer > >