Lönsamhetskalkyl

254004

E-affärer i kronor och ören

e-affärer medför affärsvärde i form av sänkta kostnader, ökade intäkter och stärkta kund- och leverantörsrelationer. NEA uppmanar alla företag och organisationer att räkna på vad automatiserade affärsprocesser innebär för verksamheten, både innan man inför e-affärer och efter, för att följa upp ROI. För att få en uppfattning om vad det innebär för dig i kronor och ören kan du använda vår lönsamhetskalkyl nedan. Lägg in dina egna siffror och laborera med de olika värdena.

Tänk på att kalkylens resultat är på en övergripande nivå och att uträkningarna inte kan ta hänsyn till alla specifika parametrar. Kalkylen bygger på erfarenhet från en mängd företag men NEA kan inte ge garantier för att resultatet är applicerbart på alla tänkbara verksamheter. Se den som en fingervisning och en möjlighet att få input till egna beräkningar.

Till NEAs lönsamhetskalkyl>>

 

Nyckeltal vid elektroniska affärer>>

 

NEA Grönt Index>>

 

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.