SFTI tips: Fördjupningskurs i PEPPOL

SFTI bjuder in till en fördjupningskurs om Peppol och Svehandel. I denna fördjupningskurs kommer vi att gå igenom de olika delarna av PEPPOLs infrastruktur och vilka krav som ställs på operatörer och användare.

Vi kommer också översiktligt gå igenom de meddelandeformat som används i PEPPOL och som benämns PEPPOL BIS. I Sverige ingår de i SFTI Svehandel.

Det är en fördjupningskurs och av mer teknisk karaktär än den kurs om Svehandel och PEPPOL som mer riktar sig till användare i offentlig sektor samt leverantörer av varor och tjänster (denna kurs äger rum den 15 maj i Stockholm, se www.sfti.se ).

 

Tid: Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 09.30 – 16.00. Kaffe serveras från kl.09.00.

Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15,Stockholm.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till er som implementerar PEPPOL och SFTI Svehandels-meddelanden eller planerar att göra det eller som är användare som vill ha mer fördjupad kunskap om PEPPOL.
Kursledare
Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli och Sören Pedersen, Ekonomistyrningsverket.

Mer info och anmälan här

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.