Symbrio

Symbrio är leverantör av ett elektronisk inköps- och fakturahanteringssystem som också heter Symbrio. Syftet är att effektivisera kundens inköps- & fakturahanteringsprocess och målet är att sänka kundens inköps- respektive fakturahanteringskostnader.

Symbrios kärnvärden utgörs av professionalism i våra relationer och åtaganden, enkelhet i användningen och införandet av våra lösningar samt passion i allt vi gör.

www.symbrio.se

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.