Operatörernas arbete med partsutbytet klart!

Under NEAs hatt har gruppen Operatörssamverkan under en längre tid arbetat för en modell där parter som kan utväxla elektroniska dokument skall göras tillgängliga mellan operatörer och deras kunder.

Läs mer om arbetet och se resultatet här

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.