Lagrådet sa Ja till lagen om e-faktura

Det senaste när det gäller Förslag till ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling är att lagrådet nu har lämnat förslaget utan synpunkter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.