Lagförslag om enbart e-fakturor till offentlig sektor från 2019

Regeringen har nu tagit fram ett förslag till lagreglering inom området som innebär att företag från 2019 enbart får skicka elektroniska fakturor till den offentliga sektorn. Förslaget är nu ute på remiss och NEA är en av remissinstanserna.
Mer information och inbjudan till seminarier i höst finns på ESV:s hemsida

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.