Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

NEA årsstämma 2020-03-30 kl 10-11

March 30 @ 10:00 - 11:00

Ärenden på föreningsstämman

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt röstlängd
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens föredragning av årsredovisningen
 8. Revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning och föreslagna dispositioner
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om verksamhetsplan och budget
 12. Beslut om medlemsavgift
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 18. Övriga ärenden

Details

Date:
March 30
Time:
10:00 - 11:00

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.