Forum för Elektronisk Handel

NEA bildade på hösten 2011 ett Nationellt e-fakturaforum för att främja användningen av e-fakturor i Sverige. Bakgrunden var att varje medlemsstat inom EU skulle inrätta nationella forum enligt direktiv från EU Kommissionen och i Sverige fick NEA möjligheten att bilda och driva detta. Inom uppdraget inrymdes representation i motsvarande forum på europeisk nivå som bildats. … Continue reading Forum för Elektronisk Handel