Liaison Technologies AB

Liaison Technologies AB är ett integrations- och datahanteringsbolag som bland annat erbjuder lösningar för behov inom integration av transaktionsflöden för leveranskedjor, vilket möjliggör automatisering av t.ex beställningar och fakturor med handelspartner i alla storlekar oavsett ERP-plattformar och miljöer som används. Som en del av integrationstjänsterna har Liaison flexibla funktioner för elektronisk fakturering med ett brett nätverk av internationella partners och anslutning till PEPPOL.
www.liaison.com

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.