Så hittar du rätt standard!

Det finns en uppsjö av standards som dessutom bara blir fler och fler. Floran av standarder är omfattande och vilken tillämpning som gäller kan ge huvudbry. För att underlätta, har vi gått igenom och listat de vanligaste standarderna för en rad användningsområden. Allt för att du så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt ska kunna använda dig av e-affärer.

Standarder 2014

AFFÄRSPROCESSER

Det är både nödvändigt och viktigt att genomlysa de egna unika processerna inför upprättandet och införandet av e-affärer. Detta för att maximera nyttan och det finns flera verktyg och standarder som kan användas för att underlätta detta arbete. Ett sådant är t.ex. Unified Modelling Language, UML, som är en teknik och ett språk för att modellera processer och informaitonsflöden. En annan och nyare metod är Business Process Management, BPM, som är ett koncept för att såväl beskriva som övervaka affärsprocesser. För att vidareutveckla sina affärsprocesser och fintuna dem, brukar man tala om BPO, Business Process Optimisation.

AFFÄRSTRANSAKTIONER

Ett affärsscenario består av ett flertal affärstransaktioner, till exempel Prislista, Order och Leveransavisering. Via Edifact har det sedan slutet av 80-talet varit möjligt att standardisera affärstransaktioner i form av elektroniska meddelanden. Edifact är FN-organet CEFACT:s standard men numera finns även XML som ett kraftfullt alternativt. Dessa båda diversifierade standarder eller snarare syntaxer, används för att strukturera och förpacka den information som ingår i transaktionen. Men innehållet i till exempel ett ordermeddelande är alltid detsamma.

REALTIDSÅTKOMST

Web Services kan användas när ett system ska hämta information från ett annat, i realtid. I stället för att skicka en hel transaktion mellan två affärssystem, sker överföringen online. Web Services består av en samling standarder, XML som strukturerar data, UDDI. Bakom standardiseringen av Web Services och XML står W3C, organisationen som också har tagit fram flera kompletterande standarder, till exempel WSCI och WSFL som tillsammans ger stöd för att beskriva meddelandeflöden och gränssnitt i samband med att Web Services används, en katalogtjänst för att registrera tjänster, WSDL för att beskriva in- och utdata till en webbtjänst samt SOAP för att anropa tjänster på nätet.

KOMMUNIKATION OCH ÖVERFÖRING

Kommunikation via internet, TCP/IP, är numera norm även om det fortfarande förekommer äldre typer av nät som till exempel X.25 och ISDN. Dessutom ökar trafiken över mobila nät successivt. Utöver anslutning till ett nät så krävs dessutom ett filöverföringsprotokoll. Idag finns ett flertal att välja mellan vilket är en av anledningarna till att transaktioner i många fall skickas via tredje part, VAN. Därmed kan alla kommunicera på det sätt man själva önskar. De mest vanligast förekommande protokollen är OFTP, SMTP (AS1), HTTP (AS2), FTP och S/FTP (AS3).

ÖVRIGA LÖSNINGAR

Det finns utöver redan nämnda, andra slags standarder som kan vara aktuella. Ett bra verktyg vid till exempel e-handel, är produktklassificering där UNSPSC är den viktigaste standarden, men det finns andra. Vid handel med varor är märkning av gods ett annat viktigt område där grundstandarden heter MITL. Bland svenska företag är den tillämpning av MITL som kallas STE, vanligast.

När ditt företag ska börja med e-affärer är det enklast att följa en tillämpning som gäller inom den egna branschen, men det är förstås även möjligt att utgå från en grundstandard och i så fall är dessa de mest förekommande. Läs mer>>

TILLÄMPNINGAR

Det finns en rad branschorganisationer och andra som har tagit fram tillämpningar för ett specifikt område. I vissa fall beskrivs enbart affärstransaktionerna medan andra även innehåller modeller och specificeringar av informationsflöden mellan inblandade parter. I bland finns också rekommendationer för till exempel kommunikationslösningar eller godsmärkning. Läs mer>>

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.