NEA Grönt Index

Beräkning av miljöeffekter vid elektronisk fakturering

Hur många fakturor får din organisation idag?

Om du istället får (i %) % fakturor elektroniskt.

Då innebär det att du sänkt din miljöpåverkan med motsvarande:

  • 0 kilometers bilkörning
  • 0 resor tur och retur till Bangkok med flyg
  • 0 träd som planteras (som absorberar motsvarande volym CO2)
  • 0 kilowattimmar. En glödlampa (60W) förbrukar 175 kWh per år.

Uppgifterna är hämtade från rapporten "Effects of a total change from paper invoicing to electronic invoicing in Sweden." publicerad av KTH. Uppgifterna kring vad ett kilo koldioxid motsvarar är hämtat ifrån: www.vaxthuseffekten.org/miljo.html och www.snalbil.se

Om kalkylmallen: Denna funktion är endast tänkt att erbjuda en illustration mellan pappersbaserade och elektroniska fakturors miljöpåverkan. Informationen är hämtad från forskningsrapporten, "Effects of a total change from paper invoicing to electronic invoicing in Sweden" som kan laddas ned via denna länk. NEA tar inget ansvar för uppgifternas korrekthet eller miljö- eller kostnadsbesparingar i något konkret eller enskilt fall.

Real Time Analytics