Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

NEA:s årsstämma

February 19, 2018 @ 15:00 - 19:00

NEA:s årsstämma den 19 februari på Armémuseum

Välkommen till NEA:s årliga stämma! Var med och påverka NEA:s inriktning för 2018.
Anderz Petersson från ESV kommer att ge oss den senaste informationen om lagförslaget.
Vi får även en privat visning av en del av muséet sen avslutar vi med mingel.

Agenda

15.00-15.40 Årsstämma

15.40-16.00 Kaffe

16.00-16.30 Information om Lagförslaget om obligatorisk e-faktura, Anderz Petersson, ESV

16.30-17.00 Visning av museéts utställning “Beredskapstider”

17.00 -> Mingel med vin och snittar

 

Dagordning för stämman:

  1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt röstlängd 3. Val av sekreterare 4. Val av två justeringsmän 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens föredragning av årsredovisningen 8. Revisionsberättelsen 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning och föreslagna dispositioner 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om verksamhetsplan och budget 12. Beslut om medlemsavgift 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Val av valberedning 17. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 18. Övriga ärenden

PRAKTISKA UPPGIFTER

När: 19 februari kl. 15.00-17.00 därefter mingel

Var: Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

http://www.armemuseum.se/besok-oss/konferens/adress-och-parkering/

Anmälan: kansli@nea.nu senast den 9 februari.

Övrigt: Arrangemanget är kostnadsfritt och endast för NEA:s medlemmar

Details

Date:
February 19, 2018
Time:
15:00 - 19:00

Organizer

Anna Amgren
Phone:
+46 709 716 222
Email:
kansli@nea.nu

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.