Publikationer

NEA producerar årligen publikationer, dels inom de olika arbetsgrupperna men också inom för ämnet specifika projektgrupper. Nedan hittar du merparten av de senaste publikationerna samlade, några med en kort kommentar gällande upphov och bakgrund.

E-fakturavägar, PDF för läsning på skärmen

E-fakturavägar, PDF för utskrift, (utskriftsanvisning)

Skatteredovisningsrättslig analys

Nyckeltal vid elektroniska affärer

Temperaturmätning eFaktura i Sverige

Faktureringsdirektivet från EU

Enligt EU:s nuvarande faktureringsdirektiv, som infördes i medlemsstaterna från den 1 januari 2004 är elektronisk fakturering uttalat tillåten. Dock innehåller detta direktiv ett antal undantagsregler, framför allt i avseende på säkerhetskraven på elektroniska fakturor, som olika medlemsstater har använt sig av vid implementeringen av direktivet i den nationella skattelagstiftningen. Medlemsstaternas olika tolkningar har medfört praktiska svårigheter för företagen inom EU att införa elektronisk fakturering särskilt vid gränsöverskridande eHandel. Det nya faktureringsdirektivet (2010/45/EU), som antogs av Rådet den 13 juli 2010 försöker råda bot på detta problem genom att föreskriva mer generellt verkande regler för medlemsstaternas skattelagstiftning. Direktivets regler skall vara införda i medlemsstaterna den 1 januari 2013. NEA anser det klokt att användare av eFakturering och systemleverantörer i ett tidigt skede får information om nyheterna i det andra faktureringsdirektivet för att få en uppfattning om vilka förändringar som kan bli aktuella att införa i de befintliga e-faktureringssystemen. Av denna orsak har NEA anlitat skattekonsultföretaget Skeppsbron Skatt för att utarbeta en NEA-rapport om nyheter i det andra faktureringsdirektivet och publicera rapporten på NEAs hemsida. Rapporten har författats av Mats Holmlund, som är expert inom området internationella mervärdeskattefrågor.

Bilagor till e-fakturor version 1.0

NEA:s arbetsgrupp för Handel och Logistik har tagit fram rapporten “Bilagor till elektroniska fakturor”. För vissa sammanhang och typer av fakturor är det vanligt att man bifogar olika underlag till sina fakturor. När faktureringen ska ske elektroniskt ska man även hantera bilagorna på ett lämpligt sätt och där finns det flera olika alternativ. Rapporten går igenom vilka metoder som finns och redovisar för- och nackdelar.

Standarder_2010-09

Arbetsgruppen “Handel och Logistik” har gjort en sammanställning av de standarder och tillämpningar för elektroniska affärer som finns på den svenska marknaden. Detta är en version 1. Har Du synpunkter på innehåll hör av dig till Peter Fredholm i arbetsgruppen (08 466 99 60 eller 070 663 32 19)

Definitioner i samband med eFaktura

Status och trender 2006
eFkturarapport
Introduktion självfakturering

 

RESULTAT. NEA:s kommunikationsavtal samt en juridisk guide för eAffärer är exempel på sådant som har arbetats fram inom gruppen. Det senaste  underlag som vi tagit fram är NEA:s vägledning för tredjepartsavtal. Nedan kan du ladda hem de vikigaste och mest användbara dokumenten som vi levererat hittills.

NEA:s- kommunikationsavtal  – mallavtal för parter som bedriver eAffärer.  Avtalet består dels av allmänna villkor med juridik, dels en teknisk bilaga, en mall där man fyller in praktiska och tekniska uppgifter.

Neas kommunikationsavtal

Allmänna bestämmelser

Teknisk bilaga

Handledning Teknisk bilaga

En guide om juridiken för eAffärer – guide som även fungerar som ett uppslagsverk och en checklista.

Bilagor till e-fakturor ver 1.0

NEA:s Vägledning för tredjepartsavtal – vägledning att använda för tredjepartsavtal vid leverans av tjänster inom e-affärer.

NEA vägledning tredjepartsavtal

NEA E-Communication Agreement (English)

 

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.