Goda exempel

Så har andra gjort!

251485E-affärer är en naturlig del av modern affärs utveckling för framgångsrika företag. Låt dig inspireras av dessa exempel på företag och organisationer som använder e-affärer i skiftande sammanhang.

Vi har samlat ett stort antal praktikfall och case från NEA och våra medlemmar. Vår förhoppning är att du ska finna  just det företag eller organisation som påminner om din egen verksamhet, samt en leverantör som kan hjälpa dig. Klicka på respektive företagsnamn för att läsa om just deras erfarenheter.

[exempelar]

Vänligen observera att även om dessa praktikfall är utvalda av NEA ansvarar vardera bolag för sina egna praktikfall. NEA är inte ansvarigt för innehållet eller projektens lämplighet eller laglighet. Vidare är det viktigt att organisationer som överväger att följa något praktikfall anlitar egen kunnig personal eller konsulter för at avgöra praktikfallets tillämplighet på den egna organisationen.

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.