Programrådet

SYFTE OCH MÅL
Programrådet initierar, planerar och genomför kurser, seminarier, webinars och workshops. Alla aspekter av e-affärer inom B2B tas i beaktande som till exempel goda exempel, aktuella händelser och teman som bidrar till att öka kunskap och förståelse av eAffärer och nyttan därav.

ARBETSFORMER
Arbetsgruppen är öppen för alla NEAs medlemmar och består idag av fyra personer. Vi håller möten ca en gång per månad och oftast via webben. Arrangemang sker både i egen regi och tillsammans med andra företag och organisationer. Idéer till aktiviteter kommer från programrådets medlemmar, andra arbetsgrupper, NEAs styrelse eller övriga medlemmar i NEA.

AKTIVITETER
Webinar om “Vad är egentligen PEPPOL?”, “Säkerhetsseminarium om ID-stölder och bolagskapningar” är några exempel på aktiviteter som genomförts hittills.

Inspelade webinar hittar du här

Har du önskemål eller tips på aktiviteter eller ämnen att fördjupa sig i, kontakta kansli@nea.nu

 

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.