Arbetsgruppen Handel & Logistik

SYFTE OCH MÅL
Arbetsgruppen för Handel & Logistik verkar för att främja ökade e-affärer. Vi tar fram rapporter, arbetar med diverse kartläggningar och annat som förenklar såväl implementering som användandet av e-affärer B2B. Gruppen arbetar primärt med processerna för handel med varor och tjänster samt varuflöde och fakturering hos köpare och säljare.

STRATEGI
Vi  främjar standardisering och harmonisering samt visar på affärsnyttan med e-affärer för att skapa en förståelse av nyttan med e-affärer hos beslutsfattare på små och stora företag. Gruppen tar inte fram standarder, däremot arbetar vi för att samordna standarder och vara en mötesplats för de som utvecklar standarder. I vårt uppdrag ingår också att arbeta för att standarder blir mer använda för att därmed underlätta införandet av e-handel och moderna processer inom svenskt näringsliv.

ARBETSFORMER
Gruppen är öppen för alla NEAs medlemmar och genom deltagande breddar och fördjupar du dina kunskaper om e-affärer. Dessutom får du möjlighet att bygga upp ett värdefullt nätverk. Idag består gruppen av cirka 10 personer med olika bakgrund och kompetens. Vi har möte cirka en gång per månad.

RESULTAT
En rapport där vi kartlagt vilka metoder som finns för att bifoga bilagor med elektroniska fakturor samt en omfattande sammanställning av vilka standarder för e-affärer som finns i Sverige, är två exempel på sådant som har arbetats fram inom gruppen.

Sammanställning över standarder för e-affärer – en ganska omfattande genomgång över vilka standarder för e-affärer som finns i Sverige. För varje standard beskrivs område, typ och antal användare samt innehåll och utgivare. En god vägledning till alla som ska börja med e-handel B2B.
Standarder_2014-05

Kartläggning av metoder för bifogande av bilagor – en rapport i form av en kartläggning av vilka metoder som finns för att bifoga bilagor till elektroniska fakturor. För varje metod finns beskrivningar samt redovisning av för- och nackdelar.
Bilagor_till_e-fakturor_ver_1_0

E-invoice_gateway 

Handel & Logistik dokumentation:

 

 

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.